ДАЛИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛА УКИНАТА, ИЛИ И’ БИЛО ЗАБРАНЕТО НЕЈЗИНОТО ВЕРСКО РАБОТЕЊЕ?

Кога се пишува за Македонската православна црква, се наметнува прашањето за  укинувањето на Охридската архиепископија во…

Дел од историскиот развој на Македонската Православна Црква

За одбележување е тоа што во 2020 година се навршија  55 години од осветувањето на првата…

20 години од востоличувањето на петтиот поглавар на МПЦ-ОА Г.Г. Стефан

Во последните неколку децении, Македонската православна црква (МПЦ) била, е и веројатно, ќе биде цел на…