„Библискиот речник“: од Ерусалим – градот на мирот до металот железо 

Во ова продолжение за читателите на  порталот „Македонско соцне“ ќе ги претставиме имињата, зборовите, изразите, називите,  термините… кои…

За Исусовите страдања …

Основно значење на зборот црква е „народ“. Црквата е народ Божји повикан да го сознае живиот…

Дел од судбината на Ерусалим – според монографското дело „Израел и Македонија“ на Славе Катин

ДЕЛ ОД СУДБИНАТА НА ЕРУСАЛИМ Според монографското дело „Израел и Македонија“ на Славе Катин, а во…

Од Ерусалим до Ерихон

Ерусалим, обично христијаните го нарекуваат град на смртта и победата, а Израел земјата на големите настани…

МАСЛИНОВАТА ГОРА И ЕРУСАЛИМ

Ерусалим е распослан на неколку суви, вжештени и безводни ридишта со што доминира над сета околина. Многубројните…