Успението на Пресвета Богородица претставено во средновековните ракописи

УСПЕНИЕТО НА БОГОРОДИЦА ПРЕТСТАВЕНО ВО СРЕДНОВЕКОВНИ РАКОПИСИ Тиквешкиот текст потекнува од 15-от век. Најстар препис, и…