Библиски речник

Во ова продолжение за читателите  ќе го претставиме делот од „Библискиот реч ник“, кој ги содржи…

Дел од „Библискиот речник“

Во ова продолжение ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите,  лексикографските термини…:…

Библиски речник

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот реч ник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

Библиски речник

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

Дел од „Библискиот речник“

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

Библиски Речник – Буквата “C”

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

Свети Алексиј човек Божји

“Затоа, браќа, каква полза има човек ако го придобиеме целиот свет, а ја загубиме својата душа,…

ПРВИОТ БИБЛИСКИ РЕЧНИК НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (35)

Делото „Библиски речник”, чиј автори се м-р Петко Златески и Славе Николовски – Катин е прво дело од…

ОД НАЗИВОТ СВАДБЕНА ОБЛЕКА – ДО МЕРКАТА ЗА ТЕЖИНА СИКАЛ (ШЕКЕЛ)

Во ова продолжение за читателите ќе претставиме дел од „Библискиот речник“, преку имињата, зборовите, изразите, називите, …

Празнувањето на Св. 42 Аморејски маченици, Св. 7 Херсонски маченици и Св. 40 Севастиски маченици – Младенци

“Далеку е спасението од грешниците, зашто тие не ги побараа Божјите наредби Тие ги вадат мачевите,…