ШТО ПИШУВААТ ИСТОРИЧАРИТЕ НА ДЕЛА ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА?

Главната цел на делото (книгата “Венети, Првите градители на Европската заедница”) е да го сврти вниманието…

ДЕЛ ОД ПИШУВАЊЕТО НА ЕУГЕН БОРЗА, ВОДЕЧКИ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЗА ИСТОРИЈАТА НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА (9)

“Историјата многу често се нарекува запис на победниците“. Поточна дефиниција би можела да биде дека историјата…

БЛИСКАТА ПОВРЗАНОСТ НА ОПШТЕСТВАТА ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД

Максималниот број население што еден антички град можел да издржи зависел од способноста на земјата да…

ТРИЕСЕТ И ОСМОТО ПОКЛОНЕНИЕ ВО ВЕЧНИОТ ГРАД РИМ – 2006 ГОДИНА

Државната делегација ја предводеше претседателот на Република Македонија г-дин Бранко Црвенковски, а црковната мирополитот Тимотеј. Во…

ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА ВО АНТИЧКИОТ ПЕРИОД

Во Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“, меѓу другото, се вели дека…

 „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ со делови за бугарските претензии

Во  Воведот на публикацијата „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ , меѓу другото, е забележано…

„Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“ од Ристо Стефов (Chris Stefou)

Делото „Историја на македонскиот народ од антички времиња до денес“, „Македонска искра“, Скопје, 2008 на 500…

ЗАКЛУЧОК КОН ЗАЕДНИЧКАТА ИСТОРИЈА И ИДНИНА 

Публикацијата „Балканот и Македонија“ од покојниот академик Антоније Шкикљев – Дончо од Белград е објавено за…

ЕТНОГЕНЕЗА НА ЦИНЦАРИTE-АРОМАНИ 

Изучувањето на ономастиката, во прв ред топонимите и антропонимите, е од непроценлива вредност за согледување на…

Преселбите на Балканот

Егзодусот на Колхиѓаните и колонизација на источните брегови на Јадранот Аполониј преселбата на Колхиѓаните ја претворил…