Повеќе точки од сферата на економијата и инфраструктурата на дневен ред на владина седница

Владата на Република Македонија денеска ќе ја одржи 67. седница на која ќе се произнесе по Предлог-одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште-сопственост на РМ по пат на непосредна спогодба на Друштво за производство на електрична енергија „Актуел енерџи груп“ доо – Скопје, за изградба на мала хидроелектрична централа Конска и придружни објекти на река Конска, општина Гевгелија.

Министрите во Владата на РМ ќе го разгледаат и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари, на предлог на Министерството за финансии, а на предлог на Министерството за транспорт и врски, пак, ќе ја разгледаат и информацијата за продолжување на крајниот рок на достапност на средствата обезбедени од заем од Европска инвестициска банка за проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“, како и извештајот за моменталната состојба на железничка делница Бељаковце – Крива Паланка, од железничкиот Коридор 8.

Како што соопшти владината прес-служба, Министерството за животна средина и просторно планирање на денешната владина седница ќе ја презентира информацијата за потпишување на Рамковен договор помеѓу Фондот за природа Преспа-Охрид (ПОНТ) и Министерството за животна средина и просторно планирање.

На денешната владина седница ќе биде разгледан и извештајот за спроведувањето на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација во Република Македонија 2015 – 2020, како и Годишниот извештај за 2017 година на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Министрите треба да се произнесат и по Информацијата за прогресот на реализација на Проектот “Откуп на дворно место 1 евро за 1 м2”.

На денешната владина седница Јавното претпријатие за државни патишта ќе информира за можноста за поврзување на ТИРЗ „Тетово“ со автопатот А2 (Е-65), а Агенцијата за вработување на Република Македонија ќе ја презентира Програмата за работа на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2018 година.

One thought on “Повеќе точки од сферата на економијата и инфраструктурата на дневен ред на владина седница

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *