ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ДЕЛОТО „ИЗБРАНИ ТРУДОВИ ЗА МАКЕДОНИЈА“

Нова книга

Во издание на „Македонска искра“ од Скопје и на Македонското литературно друштво „Григор Прличев“ од Сиднеј, излезе од печат делото „SELECTEDPAPERSFORMACEDONIA“ („Избрани трудови за Македонија“), на Славе Катин, на 488 страници на англиски јазик, чиј рецензенти се Душан Ристевски – Македон, Виктор Бивел и Џорџ Атанасоски, а е спонзорирана од Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп. 

Публикацијата „SelectedpapersforMacedonia („Избрани трудови за Македонија“)  е особено посветено на Македонија, на Македонската православна црква и на Македонците ширум светот. Посветено е на прашањето дали посебните политички субјекти имаат ексклузивно право на монопол над историското наследство, односно дали младите генерации денес, родени и израснати во конфронтирани делови на Македонија, се израснати и образовани верувајќи дека Македонците не се доволно информирани за историскиот факт дека се делови од еден народ и од една земја наречена Македонија.

Судбината на македонскиот свет е набљудувана под власта на Рим и Византија во различни периоди со улогата на македонската династија и со Александаровиот „коине“ јазик. Доселувањето на Словените и воспоставувањето на Самуиловата империја, словенскиот јазик и писменост, како и културниот придонес на Македонците во светското наследство се исто така многу интересни, како и османлиската окупација на Македонија, за нејзиниот период на ренесансата и потоа.

Инаку, примарните извори за проучување на античката историја на Македонија се претежно од грчко, потоа римско потекло, иако во последно време многу историчари покажуваат зголемен интерес за оваа работа. Благодарение на предностите што хеленската цивилизација ги наследи од претходните култури, употребата на буквите и доведувањето на Македонија на чело на европскиот културен свет, беа осветлени бројни моменти од праисторијата не само преку дела и остатоци од материјалната култура, но и преку пишани информации, кои најмногу ги има во грчката литература.

Македонците се раѓале и живееле уште од античко време на овие простори кои во минатото биле центар на цивилизираниот свет. Тука изникнаа култури и тука се родија големи луѓе кои не само што беа значајни за историјата на европската култура, туку и за човештвото. Тие ја разбудија свеста кај новите генерации. Често се зборува дека она што се случи во Македонија не може да се спореди со ништо на друго место во светот, ниту во кое било друго време.

Затоа може да се каже дека публикацијата „SelectedpapersforMacedonia“ („Избрани трудови за Македонија“)  е дел од хрониката на условите на македонскиот народ на историската сцена. Станува збор за дело со избрани трудови кои се однесуваат на Македонија, Македонската православна црква и Македонците во светот, кои денес имаат самостојна и суверена држава и кои успешно го потврдија својот идентитет пред светот.

Македонија е традиционално иселеничко подрачје од кое во средината на 19 век се случува иселеничко движење на македонскиот народ и движење во прекуокеанските и другите земји. Ваквите движења беа особено зголемени во втората половина на 19 век и беа познати како „печалба“ (одење во странство од економски причини). Со распон и интензитет тие продолжија до денес. Така, според некои податоци, првата група „печалбари“ (луѓе кои заминале на работа во странство) стигнала до северно-американскиот континент во 1885 година и Австралија во 1920-тите. Меѓутоа, поединци кои им се придружиле на групите „печалбари“ од соседните и другите земји го преминале океанот и пред тоа.

Затоа, книгата „„SelectedpapersforMacedonia“ („Избрани трудови за Македонија“)  е особено посветена на Македонија, Македонците и Македонската православна црква-ОА, која била и веројатно ќе продолжи да биде цел на дискусии, расправии, па дури и напади од црковните институции. во соседните земји и пошироко, кои се обидуваат да го спречат, или одложат неговото приклучување кон семејството на рамноправните православни црковни организации. Притоа, ангажиран е цел пропаганден и медиумски механизам за вршење притисок, изолација и негирање на Македонската православна црква-ОА и нејзиното легитимно постоење. Неговата цел е да ги искривува и сокрие историските факти од минатото и сегашноста.

Целта на овој напис е да ги доведе во прашање суштинските карактеристики на македонскиот православен народ, неговиот црковен организам и неговата вистина како народ кој поседува своја самостојна и суверена држава – Република Македонија.

Повеќе од еден милениум Македонската православна црква, во лицето на Охридската Архиепископија, духовно живее со својот заштитник Свети Климент Охридски. Во IX век тој ги отвори патиштата за културна ренесанса на Македонците чии христијански почетоци се поврзани со мисионерското дело на свети Апостол Павле и неговите следбеници.

Христијанството е најголемата и најважната религија во Република Македонија со приближно 65% верници од целото население. Од вкупното христијанско население, околу 95% припаѓаат на православните христијани, 3% се протестанти, додека 1,2% се католички христијани. Прв кој го проповедал Евангелието во Македонија бил апостол Павле, каде што во тоа време биле основани првите христијански заедници и цркви. Според Новиот завет, првиот жител на Македонија кој го посвои христијанството била Света Лидија Македонка.

Во времето на цар Самуил, Охридската црква била подигната на патријаршија, а во 1767 година била укината. На крајот на Втората светска војна била основана Македонската православна црква како наследник на Охридската архиепископија. Доаѓањето на свети Климент Охридски во Македонија е од големо значење и за првата ново обновена азбука, бидејќи дошол моментот на судбината кога Македонците се најдоа способни да бидат образовани од сопствените учители на својот мајчин јазик. Покрај другата мисионерска дејност, низ Климентовиот универзитет во период од само седум години поминале три илјади и петстотини студенти

Делото „SelectedpapersforMacedonia („Избрани трудови за Македонија“)  е составено од девет дела, во кои секој дел има по десет поглавја и тоа: 1. Праисториска Македонија 2. Македонците во дијаспората 3. Имиграцијата како судбина. 4. Македонските православни цркви во Австралија, Канада и САД. 5. Религијата на Македонците, 6. Познати Македонци во светот, 7. Дел од видните Македонци во светот. 8. Македонците во соседните земји и 9. Додаток.

Оваа публикација е значајна по својот избор на трудови кои ќе имаат придонес кон натамошното проширување на знаењата на читателот за македонската народна драма и за режисерите кои со неизмерна упорност продолжуваат со години, децении и векови и сè уште упорно продолжуваат со своите сатанистички дела, надежи и намери конечно да ги искоренат Македонците од нивниот дел од Балканот и светот. Ова е дело на авторовиот долгогодишен ангажман во проучувањето на етничка Македонија, Македонската православна црква – ОА и македонското иселеништво ширум светот и други аспекти, што доведе до објавување на бројните трудови за Македонија.

1nas333

Пишува:ДУШАН РИСТЕВСКИ-МАКЕДОН 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *