Министерскиот форум ЕУ-Западен Балкан во Скопје меѓу темите на Советот за правда и внатрешни работи на ЕУ 

Во Луксембург денеска започнува дводневното заседание на Советот за правда и внатрешни работи на Унијата, на кое една од точките е и подготовката за Министерски форум за правда и внатрешни работи ЕУ-Западен Балкан, што ќе се одржи во Скопје на 26 и 27 октомври. 

На денешниот прв ден од заседанието, министрите за внатрешни работи на земјите членки Унијата ќе расправаат и за Регулативата за спречување и борба против сексуалната злоупотреба на деца, за оштетувањето на гасниот конектор во Балтичкото Море, за резултатите од Меѓународна донаторска конференција за деминирање во Украина што се одржа во Загреб на 11 и 12 октомври, за Пактот за азил и миграција, за измените и дополнувањата на Одлуката за Механизмот за цивилна заштита на ЕУ, како и за законскиот предлог за спречување на онлајн радикализација на малолетници. 

За време на работниот ручек, како што јави дописникот на МИА од Брисел, министрите ќе разговараат за последиците од случувањата на Блискиот Исток врз внатрешната безбедност на ЕУ. 

Во рамки на заседанието на Советот ќе се одржи и седница на Мешовитиот Шенген комитет, на која ќе се разговара за состојбите во Шенген зоната, за борба против илегалната трговијата со дрога и организираниот и прекуграничниот криминал, пред се против криумчарењето мигранти, како и за напредокот на Бугарија и Романија во исполнување на критериумите за членство во Шенген зоната. 

Во текот на утрешното заседание на Советот, министрите за правда на членките на ЕУ ќе дебатираат за Директивата за усогласување на одредени аспекти на правото за инсолвентност, за борба против неказнивоста за злосторства извршени за време на руската агресија врз Украина, за соработката со земјите од Латинска Америка во борба против организираниот криминал, за напорите за подобрување на ефикасноста и квалитетот на правосудниот систем, за пристапувањето на ЕУ кон Истанбулската конвенција, за преговорите со САД за договор за електронски докази, како и за Патоказот на ЕУ за борба против трговијата со дрога и организираниот криминал. 

За време на работниот ручек, министрите за правда ќе разговараат за напорите за подобрување на ефикасноста и квалитетот на правосудниот систем 

Со заседанијата на Советот ќе претседаваат шпанските министри за внатрешни работи и за правда, Фернандо Гранде-Марласка Гомез и Марија Пилар Лоп Куенка.

9 thoughts on “Министерскиот форум ЕУ-Западен Балкан во Скопје меѓу темите на Советот за правда и внатрешни работи на ЕУ 

 1. I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man!

  This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

  Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
  Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

  DOWNLOAD FOR FREE

  Telegram:
  https://t.me/btc_profit_search

 2. Hi!
  Unleash your earning potential with binary options trading on our platform. With just $10, you have the opportunity to make returns of up to 200%. Our platform offers a user-friendly interface, real-time market analysis, and superior security measures to give you peace of mind. Trade from anywhere, at any time, with 24/7 access. Join the ranks of successful traders today and experience the power of binary options trading.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 3. Hi!
  Take control of your financial future with binary options trading on our platform. Start with a small investment of just $10 and watch your profits soar. Our platform offers market analysis, a user-friendly interface, and secure transactions. With 24/7 access, you can trade from anywhere, at any time. Start your journey to financial freedom today.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 4. Hi!
  Discover a smarter way to invest with binary options trading on our platform. Get started with just $10 and earn returns of up to 200%. Take advantage of real-time market analysis, a user-friendly interface, and top security measures to ensure the safety of your investments. With 24/7 access, you can trade from anywhere, at any time. Join the growing community of successful traders and start securing your financial future today!

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 5. Hi!
  Unlock your full earning potential with binary options trading on our platform. Start small with just $10 and watch your investments grow. Our platform offers real-time market analysis, a user-friendly interface, and top-notch security measures. Take advantage of 24/7 access and trade from anywhere, at any time. Join the successful traders already experiencing financial freedom and discover your own path to success.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 6. Hi!
  Make your money work for you with binary options trading! Our platform offers fast and secure trades, with returns up to 800%. Start your investment journey with a minimum deposit of just $10.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 7. Hi!
  п»їInvest in binary options and watch your profits soar! With a simple and easy-to-understand platform, even novice traders can experience the thrill of financial success. Choose from a variety of assets, set your desired return, and sit back as the market works in your favor. With limited risk and high reward potential, binary options offer the perfect opportunity to grow your wealth. Start your trading journey today and see your portfolio reach new heights.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 8. Hi!
  Unleash the full potential of your investments with binary options trading on our platform. With a low minimum deposit of $10, earn returns up to 200% with ease. Our platform features real-time market analysis, a user-friendly interface, and advanced security measures to ensure your investments are safe. Accessible from anywhere, at any time, so you can stay in control of your finances even when you’re on the go. Join the thousands of successful traders already using our platform to secure their financial future. Start your trading journey today!

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

 9. Hi!
  Unleash the potential of your money with binary options trading! Our platform offers fast and secure trades, with a range of assets to choose from and returns up to 800%. Start your journey to financial freedom with just $10.

  Earn every minute without limit of $100, $500, $1,000, with a minimum bet of $1.
  Instant withdrawal!!!

  Bonus code: OLYMPOLYMP
  From $50 +30% to deposit!
  + Demo account!
  + Free Signals!
  WARNING! If you are trying to access the site from the following countries, you need to enable VPN which does not apply to the following countries!
  Australia, Canada, USA, Japan, UK, EU (all countries), Israel, Russia, Iran, Iraq, Korea, Central African Republic, Congo, Cote d’Ivoire, Eritrea, Ethiopia, Lebanon, Liberia, Libya, Mali, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Saint Vincent and the Grenadines, Somalia, Sudan, Syria, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.
  Sign up and start earning from the first minute!
  https://trkmad.com/101773

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *