Првостепениот суд во Лерин одби повеќе тужби и барања за забрана на Центарот за македонски јазик во Грција

Центарот за македонски јазик во Грција денеска информира дека Основниот суд во Лерин, во две посебни одлуки, официјално одби повеќе барања/тужби за поништување на првичната одлука за одобрување на барањето за неговата регистрација. 

Од Центарот потсетуваат дека лани на 27 јули барањето за регистрација на Центарот за македонски јазик како невладина организација/здружение беше одобрено од грчкиот суд, со што истиот стана првата организација, која директно се грижи за македонскиот јазик, што е регистрирана и призната како таква од грчките државни органи. Сепак, веднаш по соопштувањето на таквата одлука, до Судот во Лерин беа доставени повеќе барања/тужби од „трети заинтересирани страни” за поништување на првичната одлука за регистрација. Како подносители на таквите барања се појавија неколку екстремно десничарски организации и политички партии во државата, додека едно од барањето беше поднесено лично од страна на јавниот обвинител на територијата на Леринската околија.

Првото од судењата беше одржано годинава на 16 февруари. Центарот за македонски јазик ги претстави  своите аргументи  пред Судотмеѓу другото и со презентирање на докази за признавањето на македонскиот јазик од страна на грчката државата пред повеќе од еден век. 

Со историските одлуки од 16 март 2023 година, Основниот суд на Лерин ги одби барањето/тужбата на околискиот јавен обвинител, барањата поднесени од „Панмакедонскиот сојуз на македонската борба Грција-Австралија” и „Панхеленското здружение на потомците на македономахите – Павлос Мелас”, како и оние поднесени од „Здружението за одбрана на Македонија и Тракија“, „Друштвото за македонски студии“, „Здружението Аристотел“, „Здружението на пензионирани армиски офицери“ и „Регионот Западна Македонија“. Како што се наведува во соопштението од Центарот за македонски јазик во Грција, барања биле одбиени како неосновани, додека еден дел од нив биле квалификувани и како целосно неприфатливи.

Со тоа, Центарот за македонски јазик во Грција останува законски регистрирана невладина организација во државата.

Центарот за македонски јазик го изразува своето нескриено задоволство што после децениска борба, македоноговорното население во Грција се соочува со позитивен судски исход во однос на неговите легитимни барања. Правото на слободно здружување конечно е достапно и уважено во однос на организација за подршка на македонскиот јазик. Веруваме дека сега е време ова човеково право (загарантирано со член 12 од Уставот на Грција и член 11 од Европската конвенција за човекови права) да биде достапно и за други слични невладини организации – кои во минатото барале и во иднина ќе бараат нивна судска регистрација, се наведува во соопштението. 

Центарот се заблагодарува на сите оние во Грција и во странство кои ја поткрепиле нивната правна борба во последните месеци.

-Посебно му благодариме на нашиот адвокат Кирос Спонтис, за неговата одлична работа, како и на сведоците кои ги поддржаа нашите ставови и аргументи пред судот: професорката Александра Јоаниду, професорот Константинос Цицеликис, како и на нашиот член Зиси Циглопулос. Не би можеле да не го спомнеме и судијата кој ги отфрли барањата/тужби за забрана. Не толку затоа што го призна очигледното туку главно затоа што во еден период што кредибилитетот на грчката правда е доведен во прашање, докажа дека постојат независни судии кои одлучуваат врз основа на законот и на нивната свест, се наведува во соопштението.

Центарот за македонски јазик во Грција ќе продолжи да делува за постигнување на своите цели, кои вклучуваат: изучување на македонскиот литературен јазик од страна на граѓаните на Грција, преку интернет-страница, поддршка на заложбите за идно воведување на македонскиот јазик како изборен предмет во јавните училишта (основни и среди) и универзитетите во Грција, кои се наоѓаат во регионите Западна Македонија, Централна Македонија, Источна Македонија и Тракија и поддршка на заложбите за идно формирање на педагошки училишта/одделенија во рамките на постоечките универзитети во Грција за обука на наставници по македонски јазик, како и за изработка на наставни програми и наставни материјали.

Центарот за македонски јазик во Грција ги поттикнува и охрабрува говорителите на македонскиот јазик да ја продолжат борбата за своите човекови права. Напомнуваме дека сите материјали изработени од Центарот и поврзани со изучувањето на македонскиот јазик и понатаму ќе бидат достапни бесплатно на веб-страницата на нашата организација, како и на YouTube каналот. Македонскиот јазик е наше минато… и наша иднина!, посочуваат во соопштението од овој Центар.

One thought on “Првостепениот суд во Лерин одби повеќе тужби и барања за забрана на Центарот за македонски јазик во Грција

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *