Нов закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на годинава

Нов ревидиран закон за буџети до крајот на годинава, со кој буџетите ќе се планираат во среднорочна рамка и ќе се создадат услови за воведување фискален совет, најави денеска министерот за финансии Драган Тевдовски на првиот состанок на Советот за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021 – координативно  тело задолжено за следење  на реформите предвидени со Програмата.

Законот за буџети, укажа Тевдовски, ја дава рамката за управување со јавните финансии во земјата. Со него се регулира целокупниот буџетски процес, вклучувајќи ги главните учесници во буџетскиот процес, постапката за подготовка и усвојување на Буџетот, извршувањето на Буџетот и завршната сметка, управувањето со буџетските распределби на средствата и подготовката на Среднорочната фискална стратегија. Со новиот ревидиран закон за буџети ќе се направат промени во насока на поставување на среднорочна рамка во која ќе се планираат годишните буџети, истакна Тевдовски.

Како што посочи министерот за финансии, новиот закон за буџети ќе постави и услови фискален совет, кои пак се во насока на водење  одржлива фискална политика, зголемена буџетска дисциплина и одговорност, зголемен кредибилитет на макроекономската политика и правична и одржлива распределба на расходите помеѓу сегашните и идни генерации.

Програмата за реформа со управување со јавните финансии 2018-2021 е прва сеопфатна стратегија од областа на управување со јавните финансии. Реформите во неа треба да придонесат за постигнување на седум приоритети: подобрување на фискалната рамка преку унапредување на проектирањето, подобрување на наплатата на приходи и истовремено поедноставување и подобрување на услугите на надлежните институции, унапредување на процесот на планирање и буџетирање, подобрување на извршувањето на буџетот, зголемување на транспарентноста, зголемување на внатрешната контрола во институциите, како и на надворешната контрола и парламентарниот надзор.

На првиот состанок на Советот за спроведување на програмата беше разгледан годишниот акциски план.

Покрај министерот за финансии на состанокот присуствуваа и други членови на Советот, меѓу кои и вицепремиерот за евроинтеграции Бујар Османи, министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, како и директорите на Управата за јавни приходи и на Царинската Управа Сања Лукаревска и Ѓоко Танасковски.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *