Поддршка за заштита на работничките права на нископлатените и неформални работници во време на корона криза

 Фондацијата Отворено општество – Македонија соопшти дека обезбедиле 255.000 долари поддршка за локалните ромски организации, организациите кои обезбедуваат бесплатна правна помош и организациите за заштита на човековите права, преку Заедничкиот фонд за брз одговор на КОВИД-19 на Фондациите Отворено општество.
-Справувањето со економските и социјалните последици предизвикани од здравствената
криза ќе биде многу тешко и неизвесно во периодот што следува. Во изминатиов период
проследивме сериозни прекршувања на работничките права и се соочивме со ситуација во
која работниците ангажирани во неформалната економија останаа без приходи, се борат да
преживеат и имаат многу тешкотии во остварувањето на правата што им следуваат со дел од
владините антикризни мерки.Со оваа поддршка ќе се обезбеди ефикасна и навремена помош за голем број нископлатени и неформални работници, од кои најголем дел се жени, Роми и самохрани родители, за да добијат пристап до државните мерки за помош, неопходни за исполнување на основните животни потреби, и ќе се обезбеди заштитата на нивните работнички права, се наведува во соопштението.
Локалните ромски организации и организациите кои обезбедуваат бесплатна правна помош и
заштита на човековите права ќе обезбедат поддршка во вид на: итна административна и параправна помош за остварување на владините мерки за помош, бесплатна правна помош за проширување на обемот на корисниците и давање помош на работниците од формалната и неформалната економија кои ги загубиле работните местач
Ќе биде озбезбедна и правна помош и судско застапување во случај на повреда на работничките, социјалните и други права, и заедничко застапување пред институциите за брзо, ефикасно и еднакво обезбедување на кризните мерки и почитување на работничките права.
Од Фондацијата Отворено општество – Македонија, како што наведуваат, се залагаат за почитување на основните човекови права и за достоинство за сите граѓани подеднакво и продолжуваат и натаму брзо и флексибилно да реагираат на сите закани за отвореното општество. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *