Мрежа за заедничко застапување на 70 граѓански организации за финансиска одржливост

Над 70 граѓански организации денеска во Скопје формираа неформална мрежа со цел заедничко застапување кон остварување на финансиска одржливост во секторот, преку поволни промени и законски измени во даночниот третман.

Според Никица Кусиникова од здружението „Конект“ моменталната законска регулатива не секогаш ги зема предвид спецификите на работењето на здруженијата и тие имаат ист третман како и фирмите, а често пати се невидливи и непрепознаени како посебен сегмент што делува непрофитно.

– Поради тоа е важно и даночниот третман да е различен. Многу од досегашните даночни субвенции или поттикнувања важат подеднакво и за едните и другите. Сакаме да видиме дали нашата регулатива соодветно ги прави овие разлики и да предложиме конкретни амандмански решенија, изјави Кусиникова.

Посочи дека за обезбедување пристап до носителите на одлуки и отворање канали на дијалог е формиран меѓусекторски Советодавен комитет, во кој се поканети и прифатиле членство претставници од министерствата за финансии, за правда, за локална самоуправа и за труд и социјална политика, како и советник на премиерот за законодавни прашања.

Раководителката на програмата за граѓанско општество при Делегацијата на ЕУ Ирена Иванова, рече дека граѓанските организации веќе се препознатливи во своите сектори, но битно е тие да се профилираат и делуваат рамномерно во секторската политика бидејќи силата е во вмрежувањето.

– Секторската артикулација на проблемите во однос на владините институции е поуспешна. Овој проект е убав зошто граѓанските организации заедно работат во партнерство со владините институции за подобрување на условите и секторските политики во општеството, рече Иванова.

Мрежата за финансиска одржливост на граѓанските организации е формирана во рамки на проектот „Промени за одржливост“, финансиран од Европската унија, а спроведен од здружението „Конект“, во партнерство со фондацијата „Аполонија“ и Центарот за даночна политика.

Во мрежата членуваат вкупно 73 граѓански организации. Согласно последните податоци во Македонија вкупниот број на активни граѓански организации е 4.148. Како активни организации можат да се сметаат оние кои поднеле завршна сметка или поднеле изјава, а такви се 1,497 организации кои поднеле завршни сметки и 2,651 кои поднеле само изјава/одлука во 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *