Владата го донесе ребалансот на Буџетот и одлуката за максималниот износ на еврообрзницата од 800 милиони евра

 Владата на седница одржана вчера го донесе ребалансот на Буџетот за 2020 година, соопшти владината прес-служба која најавува дека детали за ребалансот ќе бидат презентирани на прес-конференција во текот на денешниот ден.
Владата усвои и Одлука за максимален износ на ново задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал – еврообврзници на Република С. Македонија во износ од 800 милиони евра.
-Имајќи ги предвид сите предизвици што произлегоа по прогласената пандемија на КОВИД-19 на светско ниво од страна на Светската здравствена организација, мерките за заштита и рестрикција на движење кои ги преземаат државите, а особено нејзиното влијание на пазарите на капитал, Министерството за финансии предложи, а Владата прифати, финансирањето со издавање на еврообврзници, кои ќе ја поддржат ликвидноста на државата во време на пандемија, намалената економска активност, преземените мерки за заштита на економијата и работните места на граѓаните, како и зголемените трошоци во секторот здравство, наведуваат во соопштението.
Предложениот максимален износ на новото задолжување преку издавање државни хартии од вредност на меѓународниот пазар на капитал – еврообврзница во износ до 800 милиони евра ќе обезбеди финансиски средства за буџетска поддршка на Република С. Македонија во 2020 и 2021 година и за рефинансирање на обврските кои достасуваат по основ на отплата на државниот долг на Република Северна Македонија.
Владата ја разгледа и усвои Информацијата за потребата од назначување агент за процесни услуги на Република С. Македонија претставувана од Министерството за финансии во процесот на издавање на еврообврзница на меѓународниот пазар на капитал и го задолжи Министерството за надворешни работи преку Амбасадата на Република С. Македонија во Лондон, Велика Британија да ја преземе функцијата на агент за процесни услуги во име на Република С. Македонија претставувана од Министерството за финансии.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *