Алијанса за Албанците: Владините мерки треба да го поттикнат задржувањето на работниците на работа

Условите што работодавачите мора да ги исполнат за употреба на државна помош, предвидена во мерката 1 од вториот пакет на Владата, за поддршка на приватниот сектор, наместо да ги мотивираа работодавачите да ги задржат работниците на работа, го поттикнува спротивното.

Отпишувањето на работниците ги присили да ја искористат четвртата мерка од истиот пакет, што е само адаптација на член 68 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, што сепак им овозможува на работниците да бидат обештетени во готовина од 50 % од просечната плата на работникот заснована врз последните 24 месеци од својата работа, во зависност од работното искуство што го има.

Обврската на работниците да ја искористат оваа мерка во услови на криза им штети на работниците затоа што престанокот на работниот однос го прекинува и нивното работно искуство, принудувајќи ги да користат право, кое нема да можат да го користат во нормални услови, предвидени со овој закон, како резултат на работното искуство што го имаат. Од друга страна, државата, преку Агенцијата за вработување, сепак треба да надомести, само што не е постигнато ефектот од мерките на овој пакет за задржување на работниците на работа, што треба да биде главната цел на владините мерки во овие околности.

Затоа, Алијансата за Албанците апелира да се интервенира во мерка 1 од вториот пакет мерки на владата, прилагодувајќи го на потребите на бизнисот и тоа:

– Бизнисите погодени од кризата, наместо 50%, да имаат можност 100% да ги субвенционираат придонесите за платите на работниците на ниво на минимална плата. Врз основа на бројот на вработени во активностите погодени од кризата, пред сè хотелите, туризмот и транспортот кој (според ДЗС на РМВ, IV / 2019) е 72 743 вработен и придонеси од 107,6 евра пресметани во минимална плата имаат потреба од 15,6 милиони евра за два месеца. Што значи дека ќе бидат додадени дополнителни 7,8 милиони евра на 7,8 милиони евра, значи 100% што би ја направило 1-та мерка на владини мерки поприфатлива, што придонесува за задржување на работниците на работа.

Тоа што бизнисите секогаш го правеле за државата е време државата да го направи истото за нив.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *