Регистарот на професионални онлајн медиуми достапен на www.promedia.mk

Веб-страницата на којашто се достапни податоци за професионалните онлајн медиуми www.promedia.mk од денеска е функционална и достапна за јавноста, информираа  Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за eтика во медиумите на Македонија (СЕММ).
Регистарот моментно го сочинуваат 101 онлајн медиум, кои објавуваат содржини на повеќе јазици.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *