Димитриеска-Кочоска:Транспарентната политика на МФ е само заблуда далеку од вистината во пракса

Дополнителната заменик-министерка за финансии Гордана Димитриеска Кочоска денеска обвини дека не добива податоци за бројките на вработените и за економските параметри.

Според неа, тврдењата дека Министерството за финансии води транспарентна политика кон граѓаните, е само заблуда и во пракса далеку од вистината.

– Министерството за финансии на моите барања во однос на податоците за вработувања и согласностите за ангажирања, ме извести дека не води евиденција на издадените известувања за обезбедени финансиски средства за вработување и согласности за ангажирања во институциите во Р. Македонија, а притоа сметаат дека немалe ниту таква обврска, вели дополнителната заменик-министерка.

Таа побарала да и се достават копии од сите издадени согласности за да може нејзиниот кабинет да направи евиденција и да ја извести јавноста за постапувањето по известувања за обезбедени финансиски средства за вработување и соглсностите за ангажирање, затоа што смета дека јавноста и граѓаните мора да бидат известени за начинот на трошење на нивните пари.

Димитриеска Кочоска истакна дека за жал, до денес не и се доставени ваквите копии, од за неа непознати причини, но се надева дека соодветно ќе и биде објаснето на јавноста за ова постапување.

-Се надевам дека Министерството за финансии нема повторно да ја манипулира јавноста и да кажува дека плановите за вработувања се доставени, затоа што уште еднаш напоменувам дека тоа се две различни работи, како по значење така и по законски основ, рече Димитриеска Кочоска.

Во однос на пристапот на трезорскиот систем, извести дека пристапот и е ограничен, односно дека опција која што е овозможена во системот open finance не и е достапна во трезорскиот систем.

-Разликата е во тоа што на open finance се апдејтуваат податоците на две недели и не за сите субјекти, притоа јас не можам да ги следам податоците на дневна основа, бидејќи ми е потребна дневна аналитика. Во однос на доспеаните, а неплатени обврски на буџетските коисници, единките корисници, јавните претпријатија и трговските друштва во државна сопственост, истакна дека и покрај доставеното барање на 14.01.2020 за пристап до Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски (ЕСПЕО), дури денес после цел месец ми е дозволен пристап. Притоа, со оглед дека туку ми е дозволен пристап, сеуште немам утврдено дали пристапот е целосен, рече Димитриевска Кочоска.

За барањето податоци поврзани со јавниот долг, рече дека не и се доставени податоци за вкупните издадени важечки државни гаранции со датум на издавање, датум на доспевање, гарантиран износ и каматна стапка, ниту пак податоци за носителите на јавен долг со износ на обврски.

-Со оглед дека Министерството направило четири измени на годишниот план за јавни набавки за 2019 година, од кои последната е на 20.12.2019 година побарав информација за потребата за измените, како и податоци за разликата меѓу нивната проценета и реализирана вредност, како и причините за нереализирање податоци на набавките, рече таа и праша на кого не му одговара да излезат на виделина вистинските бројки и параметри

Според неа, ова отвара сомнеж дека некој навистина сака да направи поткуп.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *