Собранието ќе ја продолжи 130-та седница

 Собранието на Република С. Mакедонија денеска на пладне ќе ја продолжи 130-та седница, на чиј дневен ред се поголем број измени и дополнувања на закони од повеќе области.

Пратениците ќе расправаат за Дополнетиот предлог-закон за правата на заедниците кои се помалку од 20 отсто од населението во државава, во второ читање, како и за измените и дополнувањата на повеќе предлог-закони, меѓу кои Законот за безбедност и здравје при работа, Законот за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, Законот за приватните агенции за вработување, сите по скратена постапка.

На дневен ред се и Предлог-законите за задолжување со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за заем за финансирање на Проектот за администрирање на социјалното осигурување и по Договорот за заем за финансирање на Проектот за модернизација на земјоделството, и двата по скратена постапка.

Пратениците ќе дискутираат и за Предлог-законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, Предлог-законот за изменување на Законот за учебници за основно и средно образование, како и за Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“, сите во прво читање.

На дневен ред на оваа седница се и Предлог-законот за огласување ништовност и поништување на правни акти, дејствија, мерки и правни последици од постапките за лустрација, во прво читање, Информацијата за енормното загадување на амбиентниот воздух, поднесена од група пратеници од опозицијата, како и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и благосостојба на животните, во прво читање.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *