Седници на пет собраниски комисии

Во Собранието на Република С. Македонија денеска седници ќе одржат пет собраниски комисии.

На дневниот ред на Комисијата за европски прашања се предлог законите за меѓународно приватно право и за неевидентирани лица во матична книга на родени, двата во читање.

Единствена точка на дневниот ред на Комисијата за образование, наука и спорт е јавната расправа по Предлог-законот за младинско учество и младински политики, поднесен од претениците Ивана Туфегџиќ, Мери Лазарова, Слаѓана Митовска, Невенка Стаменковска Стојковски, Агим Шаќири, Теута Биљали, Нола Исмајлоска и Реџеп Мемеди.

Комисијата за надворешна политика ќе расправа за предлог законите за ратификација на Спогодбата помеѓу Владата на Република С. Македонија и Владата на Република Франција која се однесува на средните училишта со франкофонски двојазични паралелки и на Спогодбата меѓу Владата на Република С. Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане-Миратовец.

Извештајот на Јавниот обвинител за примена на посебни истражни мерки во 2018 година ќе биде на дневниот ред на Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите.

Закондавно-правната комисија ќе одржи две седници со вкупно 33 точки на дневиот ред меѓу кои и предлог-законите за меѓународно приватно право во прво читање, и за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република С. Македонија и Владата на Република Србија за отворање на заеднички граничен премин Лојане-Миратовец.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *