„Комунална хигиена“-Скопје почна со едукација на учениците за правилна употреба на новите садови за отпад

Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ Скопје спроведува едукација на учениците од скопските основни и средни училишта како правилно да ги употребуваат новите садови за отпад.

– Откако претпријатието започна со поставување на новонабавените контејнери со зафатнина од 3,2 кубни метри, се забележа потреба за дополнително информирање и упатување на граѓаните на кој начин правилно се употребуваат овие садови, со цел да за спречи нивното оштетување и да се овозможи непречено собирање и транспорт на комуналниот отпад, соопштуваат од прес-службата на комуналното претпријатие.

Во таа насока, ЈП „Комунална хигиена“ Скопје реализираше ваков тип на едукација во ООУ „Димитар Миладинов“, каде што учениците научиле на кој начин се отвораат новите контејнери, за каков вид на отпад се наменети, како и за важноста на примарната селекција на комуналниот отпад.

Од таму информираат дека претпријатието и во претстојниот период ќе продолжи со  едукација на најмладите сограѓани за правилна употреба на новите садови за отпад.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *