Меморандум за соработка меѓу Македонија и Косово за граничното интегрирано управување

Националните координатори за гранично управување на Република Македонија и на Република Косово Владимир Пивоваров и Иса Џемајлај денеска ќе потпишат меморандум за соработка.

Овој меморандум има за цел зајакнување на соработката во областа на граничното интегрирано управување.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *