Актуелности

СВЕТЛЕ СТАМЕВСКИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МПЦ „СВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО ДЕТРОИТ

Во ова продолжение ќе  го претставам бизнисменот Светле (Стив) Стамевски како претседател и донатор на МПЦ „Света Богородицата“ во Детроит, која е една од најзначајните македонски...

ДЕЛ ОД ОБРАЗОВНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ КАДРИ ОД ЉУБОЈНО – ДЕЛ I...

За Љубојно се карактеристични едукативните процеси. Тоа е село, кое отсекогаш било расадник на високообразовани кадри кои нашле свое место во нашето општество како...

ЛИЧНО ПРИЈАТЕЛСВО СО ЏОРЏ БУШ – ЈУНИОР

Во ова продолжение ќе  го претставам пријателството на Светле (Стив) Стамевски со семејството Буш и неговата поддршка на Република Македонија, бидејки Македонците во светот имаат една партија,...