Промоција на книгата „Творби (книжевно наследство)“ од Константин Тренчев

Во Музејот на македонската борба вечер ќе биде промовирана книгата „Творби (книжевно наследство)“ од Константин Тренчев (1895-1969), општественик, родољуб и лекар.

Со оваа книга Тренчев се открива и како книжевен творец и во неа е објавено неговото целокупно досега познато ракописно книжевно наследство.

Константин Тренчев е еден од првите македонски доктори, хуманист, патриот и национален деец. Заедно со неколкумина истомисленици, меѓу кои д-р Константин Терзиев од Кукуш и д-р Васил Иванов од Струмица, е еден од основачите на ВМРО 1945, и е еден од потписниците на Меморандумот до големите сили и до ООН за создавање самостојна и независна држава Македонија. Учествувал во Првата светска војна, а медицина дипломирал во Виена.

Тренчев се занимавал и со литературно творештво и оставил богат творечки опус, досега речиси непознат за литературната наука и за литературната јавност. Автор е на четири драмски дела (од кои едното е исчезнато при полициските конфискации на сѐ што напишал), поезија и прозни творби. Со творештво се јавува на почетокот на втората декада на 20 век.

Во книгата се објавени седумдесетина песни и една поема, три драмски текста, записи за историјата и за општествено-политичките состојби во Македонија во дваесеттите години на минатиот век, раскази, автобиографски белешки и прилози.

Книгата ќе ја промовираат проф. д-р Владо Поповски, историчар, и проф. д-р Васил Тоциновски, писател и книжевен историчар, кој е и автор на обемната студија во книгата која се однесува на книжевната оставина на Тренчев. Музички настап ќе има Драган Даутовски