АРХИВА


БРОЈ 506


   
  ОКО НА СОНЦЕТО
  СЕ БОРЕШЕ ОД СРЦЕ ЗА МАКЕДОНИЈА
 
  Љубомир Д. Фрчковски
МАКЕДОНИЈА ПО БОРИС
ПОСЛЕДНО ЗБОГУМ
ЕДИСТВЕНИ ВО ТАГА

 Во оваа фаза кога сe уште ги немаме задоволено реалните предуслови (економски или институционални) за интегрирање кон ЕУ, со ваков мошне разгранет образовен систем можеме да дејствуваме во правец на доближување кон новото (посакуваното) заедништво учејќи ги предностите што тоа ги има.>>>

 Помеѓу населбите Вевчани, Октиси и Горна Белица, кои се наоѓаат северозападно од Охридското Езеро, во подножјето и падините на Јабланица, во средишниот дел се наоѓа античката "енигма" Вајтос.>>>

 Под влијание на своите учители и роднини, Д. Миладинов и Ј. Стрезов, Кузман Шапкарев израснал во врвен фолклорист, учебникар, собирач на народни умотворби, афирматор и продолжувач на нивното културно-просветно и преродбенско дело.>>>

 "Твојата големина е во тоа што беше човек од народот и со народот. Македонија го знае својот пат, Македонија знае каде е нејзината иднина. Почитуван Претседателе, Ми беше чест што Те познавав и што можев да соработувам со Тебе" - нагласи во својот говор премиерот Бранко Црвенковски.>>>

 Во Скопје беа погребани посмртните останки на советниците на претседателот Борис Трајковски - Ристо Блажевски, Димка Илкова - Бошковиќ, Миле Крстевски, и на пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Членовите од обезбедувањето, Борис Велинов и Аце Божиновски, беа погребани на гробиштата во село Илинден, односно во село Бардовци, а советничката Анита Кришан - Лозаноска беше погребана на гробиштата во Велес.>>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004