АРХИВА


БРОЈ 501


   
  Симон Трпчевски
  КОГА ГОСТУВАМ ВО СВЕТОТ ЗАД МЕНЕ СТОИ ИМЕТО МАКЕДОНИЈА
 
  Љубомир Кекеновски
ПРАВДА И СИЛА
БАДЕНТЕР ВО МАКЕДОНСКАТА АСАМБЛЕЈА НА ВЕЧНОСТА

 Компјутерскиот криминал се шири со голема динамика и со богатство од појавни облици, бидејќи станува збор за технологии со големи можности и примени во секојдневниот живот.>>>

 За Самакоски, проблемите во најмала рака произлегуваат од некоректниот однос и се производ на поранешниот прв човек на ДБК, Зоран Верушески, кој соработувал со Виктор Маер од американската Амбасада во Скопје.>>>

 Создателот на оваа фигурина, покрај прецизното познавање на анатомијата на човекот, истата прекрасно ја моделира, така што неговите раце бездруго ја извајале скулптурата која досега не е забележена во аналите на светската историја на уметност.>>>

 Светскиот македонски конгрес на 28 јануари годинава во ексклузивниот "Hotel du Louvre" во Париз свечено ја инаугурира почесната титула "Македонски сенатор" и орденот Solem Imperii Macedoniae, највисоко признание на организацијата. Титулата "Македонски сенатор" му беше предадена на господинот Роберт Бадентер.>>>

 Поради моето членство во Антикорупциската комисија, а особено по изборот за претседател, работата во адвокатската канцеларија е доста намалена само заради тоа да не дојдам во ситуација да имам конфликт на интереси. >>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004