АРХИВА


БРОЈ 496-497


   
  Борис Трајковски Претседател  на РМ
  ДА ГРАДИМЕ НАДПАРТАРТИСКИ И НАДЕТНИЧКИ КОНСЕНЗУС
   
  Љубомир Д. Фрчковски
  ГЛОБАЛИЗМОТ, ПАРТИКУЛАРИЗМОТ, ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И МАКЕДОНИЈА

 Меѓу дванаесетте големи христијански празници, Божиќ се празнува најсвечено. На Божиќ, односно на денот што му претходи Бадник или Коледе, се изведуваат најмногу и најразновидни обичаи.>>>

 Припаѓам на македонскиот народ и секојдневно работам на мојата целосна посветеност на народот, со емоција, со музика. Македонската фолклорна музика воопшто не е мрачна и тажна како што се мисли. Честопати се случува кога една песна зборува за тажни нешта, музиката да биде неверојатно жива и весела, полна со живот. Тоа е затоа што македонскиот народ можел да се изрази само преку музиката и песната.>>>

 Духовните континуитети на македонската култура течеа низ еден природен историски процес. Појавата на плејада интелектуалци почнувајќи од Партенија Зографски до Коста Солев - Рацин докажаа Македонија била почва за создавање на богата писмена активност и научно-литературна, образовна и уметничка дејност.>>>

 Немаме право да кажеме дека сме завршиле со нашата работа. Напротив, имаме уште многу за одработување, оценува поранешната претседателка на Антикорупциската комисија, Слаѓана Тасева. Вината за проблемите што тапкаат во место не може да се остави само на затвореноста и неажурноста на државните институции, туку и на Комисијата која не бара одговорност од надлежните органи и функционери.>>>

Во денешно време, покрај развиената инфраструктура, неопходен услов е развиената улога на информатичка комуникациска технологија. Во Македонија е важно да има конкурентен телекомуникациски систем. Денес претпријатијата во Македонија одвојуваат големи средства за телекомуникациските системи.>>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004