АРХИВА


БРОЈ 494


   
  Минчо јорданов
  ИЗВОЗНИК БРОЈ ЕДЕН ОД МАКЕДОНИЈА
   
  Љубомир Кекеновски
  ВРЕМЕ ЗА ПОБЕДИ
  Митко Коточевски
  ИМПЕРИЈАЛНИТЕ СОНИШТА НЕ СЕ ДООТСОНУВАНИ
   

ЦД-то за прв пат на дигитален начин овозможува да се презентира еден значајен дел од културното богатство на Македонија. Истото е наменето да им користи образовните институции во земјава и во светот. >>>

Дали предавството е судбина на Македонецот и неговото проклетствониз вековите? >>>

Македонија е богата со разновидни кристали и минерали од кои посебно интересни се кварц, галенит, спирит... тоа е една лепеза која воодушевува со својот изглед, убавина и форма. >>>

За секој од 6200-те комјутери за кои Владата купи лиценнци, Мајкрософт донира по еден софтверски пакет за образовниот сектор. Ова ќе им овозможи на нашите деца да се обучат на најновите верзии од производите на Мајкрософт и од школите да излезат како веќе подготвени стручнаци. >>>

СДСМ е со аргументи за донесување закон за основање државен универзитет во Тетово, за разлика за опозиционата ВМРО-ДПМНЕ која според зборовите на пратеникот Слободан Даневски е во стилот "Умри мушки - трет дел",подготвена ако ништо повеќе барам да го одложи донесувањето на контрадикторниот закон. >>>

   
 
 
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 2004