ФОРУМ

МАКЕДОНИЈА ИЗВОРОТ НА СВЕТОТ!

Васко М. Најдовски

Последните 14-тина години од мојот живот ги посветив на исклучително интересни проучувања кои не се секојдневни, а се поврзани со нашето минато, сегашност и иднина.

Споменато е преку царот Самуил дека ова е лето Господово (околу) 6507 од почетокот на светот. Ако е така и ако на Ное Господ му рекол: Ќе ти испратам знак на небото - не виножито или rainbow, туку БОЖИЛАК, на старомакедонски, БОЖЈИЛАК (знак), тогаш Македонците се тие кои веруваа и верувале во еден Господ и имаат со тоа најстар календар на планетава. Затоа и Александар го освојувал светот за да создаде едно царство за небото и за земјата - Универзално братство како волја Господова.

Исус на македонски значи исуст=од уста, познат е како учител, а не маѓепсник и слично, зборувајќи за ново светско уредување и еднаквост. Од кога е распнат станува Крстос, а со тоа зачеток е на Христијанството и ова само на македонски е можно да се објасни. Затоа Марија има македонска ѕвезда на главата, а не еврејска или крст, зашто била Македонка и тоа насликана на фрески од 12 - 14 век во Македонија, што не зборува за никакво славјанство, туку Македонство. Владиката е уште и запрашан зошто ова не му се кажува на народот и тоа дека Св. Елена и Константин се Македонци, а со Константин Христијанството добива званична форма како државна религија во тогашен Рим.

Фактички, ова се едни од клучните работи за континуитетот на светот и верата Господова, т.е. верата и теофилозофијата кај Македонците од раните почетоци на овој свет Господов. Порано Господ го уништувал светот од
расипаноста на луѓето. Александар тоа го спречувал. Денес се случува исто и ете некој како мене ова го прави по Господова волја и видение за да направи светот да се надживее себеси и своите самоуништувачки карактеристики. Ете тоа е срцето на таа Македонистика за која зборувам. Тоа прави се да е логично, реално, вистинито. Ако постоеле Евреите како што денес се прикажуваат заедно со Грците, за нив сигурно и Александар ќе знаел, но тој никогаш не слушнал за Евреи, бидејќи тие и според сите научни наоди не биле ништо друго освен номадски племиња. Александар знаел за оние барем малку рамни до него како Египет и Персија, можеби Индија, ни повеќе ни помалку. Се друго е фалсификат. Одењето до вистината е болно и тешко, но душевната моќ е поголема од се, а тоа е силата Господова. Затоа да бидеме силни и да направиме вистината да излезе и да го врати светот кон вистински човекови вредности, а не на перверзности и неморалности како што некој за жал тоа го прави. Верувам дека со Господова волја и на најлошото како последно на светот ќе му дојде крајот пред изгревот на јасната зора и човековата и македонска пролет. Ветре развигорче поддувнува од истокот со малку вера, љубов, надеж и трпение се е можно. Бидете благословени.


 

Горе

 

Copyright © 2003 "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ"