Rotaciite na vojvodata Georgievski potkrepeni od protestantot Trajkovski

Rotacija e termin koj ozna~uva dvi`ewe, vrtewe vo krug. Spored Premierot, toj termin e smena na ministri. Analitikata i emituvanata inteligencija kaj vas otkrivaat samo za vas poznati kamufla`i kako da ja za~uvate funkcijata i foteljite.

Magelan, i Mikalanxelo doka`ale deka zemjata e vo vid na topka i se vrti okolu svojata zasmislena oska. No, va{ite finti ni se ve}e poznati. Branko Crvenkovski na TV izjavi deka Qub~o i Xaferi se sijamski bliznaci. Jas sosema sum ubeden deka i Vie i Boris i Branko i site drugi demagozi-pqa~ka{i ste sijamski bliznaci.

Prvo VMRO (DPMNE) mo`e da dejstvuva sama, po {to se sintezira so SDSM za da se brani Makedonija vo Tetovo, a ispadna vo "Biljana" vo Ohrid. Dosega sedum pati izvr{ivte smena na isti banditi i lopovi koi pravat isti gafovi. Od Dosta Dimovska ne se otka`uvate. De ministerka za vnatre{ni raboti, de potpretsedatelka, utre ministerka za informacii. Taa ili ti e posestrima ili {valerka, no toa ne me interesira. Dosta Dimoska kako potpretsedatel na VMRO (DPMNE) e so obrazovanie d-r na marksizam. Vo toa vreme vo mnogu spisanija pi{uva{e deka Makedonija pa|a vo ambis. Zo{to sega kako marksist ne napi{e napis od prosta reprodukcija, tuku napravivme u{te poprosta? Citiram od naslovnata stranica na vesnikot "Vest" od 30.11. 2001 godina: "Nie gi hranime teroristite". Vo obrazite se napravila kako Beaska od Ki~evo ili kako Pemba od Resen. Za neupatenite - stanuva zbor za gata~ki.

Spored Georgievski, Grini~kiot meridijan ne vrvi niz Anglija. Toj ima fiks-idei. Spored nego vrvi na relacija Skopje-Del~evo-Vatikan. Izgleda tamu gi skladira markite i dolarite.

Zakonot za kriminal go zape~ati vo fioka od ~ista logika, zatoa {to i toj e u~esnik vo grabe`ot. I sekojdnevno menuva ministri. Sega, pak, Slobodan ^a{ule e nov minister so negovata Nova demokratija. Logi~ki sega Qub~o brza i bara spas za foteljata i funkcijata.

Makedonski narode, pismeni, polupismeni i nepismeni, seedno, razbravte li koj e toj Georgievski i negovite finti? Znaete li koj e tatkoto na dr`avava - g. Trajkovski?! Ni umira, ni stanuva, ni na Boga du{a dava. Zinal vo Solana, Perdju, Leotar.

Pa, Solana - [panecot, ima svoja industrija za pa{teti i ne mu odgovara vojna vo Makedonija, Angola i na drugi mesta za da profitira i mafijata mu go polni xebot. Istoto va`i i za drugite koi ni delat recepti - g.Trajkovski, Georgievski i site drugi xambazi i lopovi!

GospodineTrajkovski, koi prava gi ima{ spored Ustavot. Sprovedi gi i ne se pravi blag kako {e}er, nem kako zemja, tvrd kako kamen. Gospoda Trajkovski i Georgievski, knigite od plo{tadot vratete gi vo kni`arite i bibliotekite. I od Kameniot most, poznat u{te od H. Karpo{, trgnete gi iglite i {penaglite, bateriite, ~asovnicite i drugi trista ~uda. Kameniot most ne e pazari{te. Ima pazari vo Makedonija. Va{iot Parlament e pazari{te samo za va{ite poznati kompromisi, so mobilni telefoni. Mobilnite telefoni ostavete gi na recepcija ili doma, pa potoa zboruvajte i so Gospod.

G. Trajkovski, da te pra{am oti si pravnik, {to e toa pravo? Komu toa mu slu`i? Moe mislewe e deka za vas pravo e budala da osudi zbunet koj nema germanski marki. Pravoto go definiral d-r Luki} vaka: Pravoto e volja na vladeja~kata klasa podignato na stepen na zakon, plus policiski hunta. [tom e taka, obespravenite za vas se nekoja klasa koja }e pravi {ahovski figuri ili ne{to sli~no vo Idrizovo.

Prestanete da se slikate vo vesnicite. Narodot ve slikal vo negovata du{a. Dosta vetuvate etidi na lagi i paralagi, na ridovi i dolini. Ve nau~ivme koi ste, {to ste i od kade ste. Samo za R. Makedonija ne ste! Va{ite frazi se prazni budal{tini. Go topite narodot i go ladite so topla voda.

Stoj~e Trajanovski,

s. Drugovo - Ki~evo


Ni se slu~uva demokratija, no kakva?

Ni se slu~uva li toa {to ni se slu~uva poslednite desetina godini po osamostojuvaweto i nezavisnosta? Do koga }e vr{ime probi povrzani so prognozi, {to morame da priznaeme deka se pogre{ni i neto~ni?

So samoto osamostojuvawe, se rastr~avme po razni evropski dr`avi, so cel ne{to da nau~ime, prepi{eme i sprovedeme, no uvidovme deka doma{niot esap na pazar ne izleguva.

Ako zapadnata demokratija se gradi i dograduva nekolku desetici godini, za na krajot da bide finalizirana, vo na{ata dr`ava izgleda demokratijata s# u{te e zelena i vo faza na po~etok, so mali izgledi del od istata da se realizira. Toa e fakt i sakale ili ne, morame da go prifatime. Ne zatoa {to vo na{ata dr`ava `iveeme ne{to pove}e od dva milioni gra|ani so pove}e malcinstva, ami zatoa {to sme narod koj te{ko }e ja prifati zapadnata demokratija i civilizacija, koja{to oti{la mnogu napred. Sega na{ite ~elnici maka ma~at kako da startuvaat za dobroto na celokupniot etnikum i bitie za podobruvawe na sevkupniot na~in na odnesuvawe, `iveewe i razbirawe, koe e na najnisko nivo, a toa se gleda i od vlo`enite sevkupni ~ove~ki odnosi.

Deka demokratijata ne mo`e da ni udri vo glava se gleda i od toa {to taa s# u{te e mislovna imenka, pa sekoj si tera kako {to }e mu tekne. Ne treba da n# ~udi {to zapadnata civilizacija ni diktira tempo na `ivot, odnesuvawe i prilagoduvawe, i nastojuva da n# zatvori od site strani za da ne mo`eme da odime kade {to }e posakame, voveduvaj}i vizni re`imi i strogi kontroli na balkanskite narodi. A, nie so {iroko otvoreni vrati gi primame bez vizi i bez nekoi posebni proceduri. Toa {to Albancite si pravat drugi smetki i demokratii, odr`uvaj}i si kongresi i konferencii e nivno pravo, no i problem. Spored nekoi nivni izjavi, tie po desetina godini }e bile okolu dvaesetina milioni narod i }e si pravele golemi dr`avi. Toa ne e ni ~udno, no pod uslov ako i ponatamu nivnite `eni bidat fabriki so nad desetina deca. A, na{ite pravoslavni semejstva ne se vo sostojba da izgleduvaat nitu po edno. Od druga strana, tie Alban~iwa "utre" }e gi napravime i na{i dr`avjani (bez razlika kade se rodile i od kade do{le), pa ministri i {to li ne, samo da im ujdisame po keifot. Na povicite preku oglasite na elektronskite mediumi se posreduva za izdavawe iseleni~ki vizi za Kanada, Avstralija, Amerika, Evropa, samo za da se iselat od ova na{e par~e makedonska zemja vo nevrat. Toa {to ovde }e se naseluvaat bez nekoi pogolemi maki Albanci, Turci, Romi i drugi, za na{ite dr`avnici ne e va`no. Sigurno eden den ovaa kusogledost }e ni se vrati kako bumerang.

Angel Radev


"Sedumka"

Site bevme svedoci na "iscrpuva~kite" pregovori so cel da se sredi i do{minka novata, sedma po red Vlada na Qub~o Georgievski. Kolku li samo nervi ni bea potrebni do kraj da ostaneme pred malite ekrani i da doznaeme koi }e bidat glavnite nositeli na "foteljite", no ne i na problemite koi doti~nite ministerstva gi nosat so sebe. Taka po mnogu pazarewa i potewa "padna sedmicata'' na Qub~o. I nemojte da bidete so "predrasudi" poradi brojot i da mislite deka }e ni dojdat kako sedumka na loto, bidej}i nemaat ni{to zaedni~ko so ovaa igra osven brojkata. Kako }e dojde vreme, kako {to sme alergi~ni na zborot "promeni", taka }e "kolabirame" na brojot 7. No, ne treba da {irime nezadovolstvo od samiot po~etok, neli, mo`ebi zatoa na lu|eto rabotite im tapkaat vo mesto! Sepak vo 7 vlegoa "stru~ni" lu|e, isto kako i vo 6, 5,.... na primer nekoga{nata "prva dama" na MVR, sega }e bide prva vicepremierska dama, zatoa {to se "doka`a'' na prvata funkcija, be{e `rtvuvana pri "spasuva~kata" Vlada i sega po "zasluga" se vra}a na "vistinskoto" mesto. Zmejkovski iako na golemo ja "merka{e" foteljata za odbrana, rodninskite vrski ne mu pomognaa `elbata da stane realnost. Ima i takvi koi si se "doka`aa" i nema potreba da se menuvaat, iako evropskite mentori bi ~estele ako nekoj takov im se simne od ple}ite. Taka Qube - "lavovsko srce"- ostanuva gordo i "dostoinstveno" na "branikot" na MVR. Samo u{te Koordinativnoto telo za krizi e vo kriza i bez koordinati "plovi " ponatamu. No, i za tamu sigurno }e se najde nekoe "stru~no lice", nitu edno mesto vo dr`avava ne ostana bez "soodveten stru~en kadar".

Mnogu e ~udno koga vo edna dr`ava ima rigorozni zakoni za uvezuvawe stari avtomobili, a nema nikakva "sila" koja bi go kontrolirala ozna~uvaweto na nekfalifikuvan kadar vo vidni ministri i odgovorni funkcioneri. Pa, potoa dr`avata ne ni ~ini, nie "`ivurkame" i ni{to ne se menuva kon podobro.

Na kraj, sepak }e ostanam optimist, kakov {to otsekoga{ sum bil i }e zavr{am so slednovo. Sekoj }e si go dobie zaslu`enoto. Dr`avata i nejzinite institucii koga toga{ }e profunkcioniraat, dali na narednite ili izborite po niv, dali so narednata ili so vladata po nea, toa }e se slu~i. No, nie narodot na Makedonija, treba da veruvame vo toa i {to e najva`no da rabotime na toj problem, nikako da ~ekame nekoj drug da go bara izlezot namesto nas i da ni servira re{enija koi nema da ne odnesat nikade. Uveren sum deka idninata }e ni bide mnogu poubava od sega{nosta, bidej}i sekoga{ "po do`dot ogreva sonce".

Dejan Mihajlovski


Poglavarot vo politikata?!

Vesnikot "Nova Makedonija" donesuva zaglavie "Odbele`an patroniot praznik na Sveti Kliment vo sobornata crkva vo Skopje na koja u~estvuvaa i najvisokite ~lenovi na partiskiot vrv". Da, tokmu taka. Istite onie najvisoki ~lenovi koi glasaa za menuvawe na makedonskiot Ustav i Crkvata vo istiot. Istite onie makedonski izrodi koi glasaa da se pobie postoeweto na makedonskiot narod i hristijanskata religija kako najsvet ~in vo makedon{tinata od hristosovoto raspetie do sega. Edno vreme dedo Stefan, gospodin gospodin, be{e mnogu lut na ovie parlamentarci od visokiot vrv koi bea za anatemisuvawe na makedonskata Crkva od Ustavot, pa duri im se zakani i so nivno isfrluvawe i nepri~estuvawe pod pokrivot na makedonskite hramovi. Za pofalba, nema {to.

No, koga s# toa se smeni kako {to visokiot vrv saka{e, dedo Stefan pak se pojavi na proslavata da srkne od slaveni~kiot {ampaw, na priemot kaj predavnikot Trajkovski. Kako dedo Stefan naedna{ se preobrazi vo poslu{no ~edo gospodovo, pa duri i poslu{no ~edo na makedonskiot Parlament na ~ii ~lenovi toj istiot javno im se zakanuva{e deka }e gi protera od Pravoslavieto? Pa, dedo Stefan, {to pravime so onie 86 parlamentarci koi glasaa protiv bitieto na makedonskiot narod i crkva? Dali si go odr`a zborot i gi protera? Ne!

Ako malku pogledneme na na{ite sosedi vo pravoslavna Grcija, Srbija, a posebno Rusija, }e vidime deka e tamu poinaku. Crkovnite stare{ini se dlaboko razdeleni od politikata vo koja ti dedo Stefan zagazuva{ so kallivi noze. Nam ne ni pomaga samo bezvrednoto ~atewe i mirizliviot bosilek so {to gi zamajuva{ izbrkanite Makedonci od doma, za{to izgleda vo momentov nema koj Bog da ni pomogne.

Konkretno {to sakam da ka`am e toa deka ti dedo gospodin gospodin Stefan mo`e{e cvrsto da se sprotivstavi{ so svoeto ime i funkcija kako Poglavar na Makedonskata pravoslavna crkva za site onie uceni i barawa na vladeja~kiot vrv koi sega, ete, pak gi pribira{ pod svojot pokriv. Za{to rekol narodot makedonski: "Bez kanbera svadba ne biva".

Od tebe o~ekuvavme posilna i poenergi~na akcija za spas na makedonskiot narod i Crkva, a ne pojava na balot na vampirite so {ampawsko vo raka. Koj }e im dade na proteranite Makedonci malku od toa tvoe blagovestie vo ovaa zima? Dali nekoj gi pribra i gi ute{i? Ne vidovme ni{to od toa. S# u{te se dr`i{ so vladeja~ite i so vlasta. Toa ne e taka vo drugite pravoslavija. Crkvata e mnogu zna~aen faktor vo kreiraweto na dr`avata i nejzinoto bitisuvawe. Duri i istorijata go ka`uva toa.

Tvojot glas dedo Stefan nema da gi krene od mrtvite decata {to padnaa branej}i go Ustavot na{ najdemokratski vo Evropa. Sepak, od tebe o~ekuvavme mnogu. No, mo`ebi i ti si del od zdelkata nare~ena "Nova Makedonija".
Gospod, ako go ima, gleda, pa duri i tebe. I ti si eden obi~en smrtnik. Eden den so ili bez tebe }e podeli pravda.

Sa{o Popovski