BALKANIKA

Centralen sovet na OMO "Ilinden"- PIRIN

MAKEDONIJA ]E OSTANE, NO NE BLAGODARENIE NA VODA^ITE

OMO "Ilinden" - PIRIN

(Otvoreno pismo do Negovata ekselencija - eden od re`iserite na tragedijata nare~ena "Makedonska krvava drama" i.... me|u drugoto - ambasador na Republika Makedonija vo Bugarija, poznatiot artist na Balkanot, Qubi{a Georgievski, po povod intervjuto, objaveno vo "Utrinski vesnik", br.723 i interpretirano neobi~no, samovolno, a zlostorni~ki vo bugarskiot pe~at: "24 ^ASA" od 21.11. 2001 godina).

"Makedonija }e ostane. Prvo taa e od Gospod dadena. Makedonija e blagoslovena od Sveti Pavle kako teritorija. Taa e zemja na duhovnite prostori. Preku nea treba da se pominuva i da se ostavi po edna `olta stotinka; ako ne pove}e, po edna sve}a da se zapali, kako {to velat Bugarite.".

Od intervjuto

Po~ituvan gospodine Georgievski, Va{a ekselencijo, zavr{nite zborovi od Va{eto intervju bi mu pravele ~est na sekoj vistinski Makedonec, nezavisno od toa kade toj `ivee i kako `ivee. Vistina e, Makedonija }e ostane!

Da, taa }e ostane, no ne blagodarenie na lu|eto koi denes upravuvaat i na koi{to Vie im slu`ite, tuku blagodarenie na narodot {to `ivee vo nea i na onie stotici iljadi koi ja ~uvstvuvat kako svoja majka i nade` i nezavisno od toa dali tie denes `iveat vo nejziniot gr~ki ili vo nejziniot pirinski del. Niv denes gi ima, priznati ili ne - gi ima, sakale nekoi vladi ili ne, vklu~itelno i Va{ata, da go priznaat toa kako fakt.

Po~ituvan Qubi{a, za razlika od qubovta me|u lu|eto koi{to ni e dadena kako zavet od Boga, naciite ne se dadeni od Nego, neli? Tie se sozdavaat i kultiviraat kako Bo`jo sozdanie - ^ovek: bavno, logi~no i mnogu, mnogu dolgo. Takva e makedonskata nacija.

Takvi sme i nie Makedoncite od Pirinsko so koi{to Vie nikoga{ ne posakuvate da se sretnete ne zatoa {to taka Vi nalagaat zakonite na diplomatijata, tuku zatoa {to taka Vi diktira sopstvenata sovest. Vas ne Ve interesira "koj e koj" vo Pirinska Makedonija. Vas ne Ve interesira cenata koja ja platile tie lu|e vo tekot na godinite za pravoto da se nare~at Makedonci. [to Ve interesira Vas, Va{a ekselencijo?

Ve interesira komforot na intelektulaec i diplomat, neli? Toa deka vo Pirinska Makedonija egzistira sistematski, naso~en kon izvesna cel i zakonomeren pritisok vrz Makedoncite, ne Ve interesira, neli?

Toa deka protivustavno i vo sprotivnost so evropskoto pravo be{e zabraneta Partijata OMO "Ilinden"- PIRIN, pak, ne ve interesira, neli?

Nasproti ova, taa partija pridobi redica kmetski i sovetni~ki mesta na izborite pred zabranata, ili mo`ebi ne go znaete ni toa?

Toa deka konfrontaciite me|u makedonskite organizacii vo Bugarija, nezavisno kolku da se tie, a tie ne se tolku kolku {to tvrdite Vie, se ne na nacionalna ili ideolo{ka osnova, a se prosto pra{awe na strategija za vozvra}aweto na nacionalnoto samosoznanie na Makedoncite od Pirinsko, pak ne Vi intersira, neli?

Nie, od nepoznatata za Vas partija OMO "Ilinden" Pirin, bi mo`ele da vi postavime i mnogu drugi pra{awa, no se vozdr`uvame, uva`uvaj}i ja golemata po~it kon Vas kako ambasador i cenej}i ja beskrajno Va{ata tvore~ka intelektualna dejnost. Ostanete si po~ituvan od site nas tvorec i intelektualec, Qubi{a!

So qubov, od Centralniot sovet na

OMO "Ilinden" - PIRIN

"Edna od sedumte makedonski partii vo Pirinsko"


Balkanska sredba

Na treti i ~etvrti dekemvri vo Solun se odr`a vtorata Me|unarodna sredba na prijatelstvo i sorabotka pome|u glavnite i pogolemite gradovi na Balkanot. Na ovaa sredba Makedonija ja pretstavuva{e delegacija od Skopje, predvodena od gradona~alnikot Risto Penov i delegacii od Tetovo i Kumanovo.

Svoe u~estvo na sredbata zele i delegacii od Bosna i Hercegovina, SR Jugoslavija so pretstavnici od Belgrad, Ni{, Novi Sad, dodeka pak Republika Grcija pokraj gradot Solun, koj e doma}in, prisustvuva pretstavnici od Atina, Patra i u{te od tri drugi gradovi. Albanija ja pretstavuvaa delegacii od Tirana i od Kor~a, od Republika Bugarija pretstavnici od Sofija i od drugi gradovi, a od Turcija delegacii od Ankara, Istanbul i Izmir.


"Ulica" na Man~evski vo Solun

Na {esti dekemvri vo Solun se otvori izlo`bata na fotografii "Ulica" na Mil~o Man~evski koja }e bide postavena vo Dr`avniot muzej na sovremena umetnost, a }e trae eden mesec.

Po povod izlo`bata na sedmi, osmi i devetti dekemvri vo Kinematografskiot muzej vo Solun }e ima proekcii na filmot "Pred do`dot" na Man~evski. Solun e godine{nata posledna stanica od evropskata turneja na "Ulica", izlo`ba koja po otvoraweto vo Skopje be{e postavena i niz [vedska, Italija, Polska, Hrvatska i Francija. Slednata godina "Ulica" }e bide postavena vo Velika Britanija.

Izlo`bata mo`e da se poseti i preku Veb-stranicata:

http://www.makedonika.org/milcho/