VERATA NA[A RISJANSKA

Sobor na Sveti Arhangel Mihail i site Bestelesni Nebesni Sili

NA QUBOVTA I SE VRA]A SAMO SO QUBOV I SO BLAGODARNOST

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Slava na Boga vo visinite, a na zemjata mir i me|u lu|eto dobra volja".
  • "I nastana vojna na neboto: Mihail i negovite angeli vojuvaa protiv zmejot (se misli na |avolot), a zmejot i negovite angeli vojuvaa protiv niv".

Bog go sozdal Duhovniot svet (angelite) u{te predda go sozdade materijalniot svet (zemjata, yvezdite, ~ovekot). Sv. Jovan Damaskin pi{uva: "Tvorecot na angelite, priveduvaj}i gi od nebitie vo bitie, gi sozdal spored Svojot obraz ...

Angel e priroda razumna, obdarena so um i slobodna volja". Angelite se bestelesni i nevidlivi. Zborot angel zna~i vesnik, glasnik. Zna~i, tie se Gospodovi vesnici koi gi prenesuvaat Bo`jite zapovedi i poraki. Angelite go slavat i mu slu`at na Boga. Brojot na angelite e neobi~no golem.

Sveti Arhangel Mihail

Sv. Ev. Luka pi{uva deka "mnogubrojno nebesno voinstvo ... go slavelo ra|aweto na Gospod Isus Hristos velej}i: 'Slava na Boga vo visinite, a na zemjata mir i me|u lu|eto dobra volja!'" Evangelistot n# u~i deka angelite ne umiraat, tie se besmrtni. Sv. Jovan Damaskin veli deka angelot e "besmrten ne po priroda, tuku po blagodat (po dar), za{to s# {to imalo po~etok po priroda, ima i kraj".

Na Laodikijskiot pomesen Sobor e otfrleno ereti~koto po~ituvawe na angelite kako tvorci i upravuva~i na svetot i e utvrdeno pravoslavno po~ituvawe na angelite "kako slu`iteli na Sveta Troica". Sv. Dionisie Areopagit, u~enik na Sv. Ap. Pavle, vo knigata "Za Nebesnata Erarhija", gi opi{al devette angelski ~inovi (nivniot broj "vo to~nost go znae samo Ediniot Bog"). Tie se: {estokrilni Serafimi, mnoguo~ni Heruvimi i Bogonosni prestoli, Gospodstva, Sili i Vlasti, Na~elstva, Arhangeli i Angeli. Site ovie ~inovi vr{at posebni slu`bi. Poniskite angelski ~inovi se poslu{ni na povisokite.

ANGELSKI ^INOVI

Od Svetoto Pismo i Svetoto Predanie se doznaeni imiwata na arhangelite, na~alnicite, voda~ite na nebesnite vojski, a tie se: Mihail, Gavril, Rafail, Uril, Salatil, Jegudil, Varahil, Eremil. Sv. Arh. Mihail na evrejski jazik zna~i: koj e kako Bog, ili koj e ramen na Boga? Toj e Arhistratig na besplotnite Sili. Sv. Gavril zna~i krepost Bo`ja. Toj e blagovestitel na tajnite Bo`ji. Sv. Rafail zna~i iscelenie Bo`jo ili Bog iscelitel. Toj e iscelitel na bolestite. Sv. Uril na evrejski zna~i ogan Bo`ji ili svetlost Bo`ja. Toj e "slu`itel na Bo`estvenata qubov, rasplamtuva~ vo srcata qubov kon Boga ... ". Sv. Salatil zna~i molitvenik Bo`ji. Sv. Jegudil zna~i slavitel Bo`ji. Sv. Varahil zna~i blagoslov Bo`ji. Sv. Eremil zna~i vozvi{uvawe Bo`jo. Za Na~alnik i Vojvoda na site devet angelski ~inovi, Bog go postavil Prvoangelot Bo`ji, - Sveti Arhangel Mihail. Toj e golem ^inona~alnik (Stare{ina) na Nebesnite Sili - Arhistratig, ^udotvorec, ~uvar na Pravoslavieto.

SOBOR NA ANGELITE

Koga satanata Lucifer od zavist kon Boga, gordelivo posakal da bide ednakov so Boga, se otka`al i otpadnal od Boga, a so sebe povlekol i del od angelite. Toga{ nastanalo vojna na neboto. Verniot i hrabar Arhangel Mihail, zastanal na ~elo na celiot Sobor od angeli i izvikal: "Da vnimavame! Da zastaneme dobro, da zastaneme so strav. Da stoime smerno pred na{iot Sozdatel i da ne pomislime na toa {to e sprotivno na Boga!" Toga{ zaedno so nego, "site nebesni angelski vojski gromoglasno ja zapeale tor`estvenata pesna: Svet, Svet, Svet, Gospod Savaot! Polni se nebesata i zemjata so Tvojata slava; Osana vo visinite, blagosloven e Koj{to doa|a vo imeto na Gospoda; Osana vo visinite".

Sobor na Svetite Angelski Bestelesni Sili

Poradi toa {to angelite slo`no i ednoglasno zapeale slavej}i go Sv. Troica (Otecot i Sinot i Svetiot Duh), takvoto soedinuvawe na site sveti angeli dobilo naziv Sobor na angelite. Zatoa, na 8.11/21.11., za spomen na ovoj Sobor e vostanoven ovoj praznik, so koj im se oddava slava na site nebesni angelski vojski. Sv. Ap. Jovan Bogoslov vo Otkrovenieto pi{uva: "I nastana vojna na neboto: Mihail i negovite angeli vojuvaa protiv zmejot (se misli na |avolot), a zmejot i negovite angeli vojuvaa protiv niv ". I bil isfrlen |avolot koj "ja mami celata vselena, be{e soboren na zemjata, i zaedno so nego i angelite negovi bea isfrleni". Bo`jite angeli, na Bo`jata qubov ne mo`ea da ne odgovorat so qubov. "Na qubovta & se vra}a samo so qubov i so blagodarnost".

So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo, Mitropolitot evropski g. Gorazd