Isprazneti prateni~ki mesta

Renata Kerpi~eska od Prilep e noviot pratenik od VMRO-DPMNE koja doa|a na mestoto na \or|i Koteski, koj tragi~no go zagubi `ivotot. Komisijata za delovni~ki i mandatno-imunitetni pra{awa na odr`anata sednica ne rasprava{e za popolnuvawe na ispraznetoto mesto na Hisni [a}iri od DPA, komu Sobranieto mu go odzede prateni~kiot mandat. Se o~ekuva DPA slednata nedela da go dostavi svojot predlog koj }e go nasledi [a}iri, a isto taka naskoro }e se rasprava i za popolnuvawe na prateni~koto mesto na Filip Petrovski, koj }e ja prezeme konzulskata funkcija vo SAD.

Podelba na zlatoto na SFRJ

Veroqub Dugali}, {ef na jugoslovenskata delegacija na pregovorite za sukcesija na SFRJ, izjavi deka na 18 noemvri vo Saraevo, delegaciite na zemjite nasledni~ki na porane{nata SFRJ postignaa soglasnost okolu podelbata na zaedni~koto monetarno zlato vo vrednost od 74 milioni amerikanski dolari.

Spored spogodbata postignata vo Saraevo, na Srbija i na Crna Gora }e im pripadnat 38 otsto, na Hrvatska 23 otsto, na Slovenija 6 otsto, na Bosna i Hercegovina 15,5 otsto, a na Makedonija 7,5 otsto od monetarnoto zlato koe se nao|a vo Cirih i vo Pariz.

Otfrlena hajkata protiv MO

Na 18 noemvri vo kasarnata "Ilinden" vo Skopje be{e prezentiran del od uniformata i opremata nameneti za pripadnicite na Edinicata za borba protiv terorizmot. Portparolot na MO, Marjan \urovski, izjavi deka ovaa oprema bila nabavena od namenskata industrija "Mile Dragi}" od Zrewanin, a vrz osnova na dogovorot za voeno-tehni~ka sorabotka me|u ministerstvata za odbrana na RM i na SRJ.

"So ova pa|aat vo voda site somnevawa kon ovaa nabavka i se otfrla hajkata, koja se obidoa da ja vodat odredeni politi~ki krugovi vo dr`avava protiv MO i Armijata na Makedonija", istakna \urovski.

"ANA" likvidira i Albanci

Spored izvori na vesnikot "Ve~er", tajnata razuznava~ka policija imala za zada~a da gi proveri Albancite koi rabotele za porane{nata jugoslovenska razuznava~ka slu`ba KOS i tie {to bile lojalni na porane{nata dr`ava.

"ONA", a sega "ANA", vo celost go prezela ovoj koncept i sega go sproveduva vo Makedonija. Sekoj {to ne ja poddr`uval OVK ili bil lojalen na jugoslovenskata dr`ava e likvidiran. Istoto se slu~uva i vo Makedonija, tvrdat izvorite za istiot vesnik, i kako potvrda gi poso~uvaat nekolkute ubistva na Albanci koi ne ja poddr`uvaa borbata na t.n. ONA.

Amnestija

Ministerot za pravda, Ixet Memeti, izjavi deka Kabinetot na Trajkovski s# u{te nema dostaveno oficijalno barawe vrz osnova na koe treba da podgotvi spisok za site pritvoreni i osudeni lica za terorizam. Memeti veli deka vo otsustvo na vakvo barawe od Trajkovski ne mo`e da im dade nalog na stru~nite slu`bi vo Ministerstvoto da gi intervjuiraat site onie lica koi se nao|aat vo makedonskite zatvori, osudeni ili pritvoreni poradi povrzanost so vojnata vo Makedonija, a }e bidat pomiluvani od Trajkovski.

Spored Zakonot za pomiluvawe, Memeti ne mora da ~eka oficijalno barawe za da go sostavi spisokot.

Pomo{ za proteranite

Evropskata komisija odobri pomo{ od 500 iljadi evra za pretstojnata zima za proteranite lica vo Makedonija {to se vratile vo svoite domovi. Finansiskata pomo{ koja predviduva i grade`en materijal za obnova na uni{tenite ku}i, }e pristigne vo Makedonija vo slednite nekolku sedmici.

Pomo{ta od drva za ogrev }e bide kompletirana vo sorabotka so Kancelarijata na EU za humanitarna pomo{ koja }e obezbedi hrana, medicinska pomo{ i grade`en materijal za rekonstrukcija na u~ili{tata.

Crkva od 14 vek vo Bitola

Pri krajot od rabotite okolu temelnoto renovirawe na vnatre{nosta na soborniot hram "Sv. Vm. Dimitrija" vo centarot na Bitola, stru~wacite na bitolskiot Zavod za za{tita na spomenicite i kultura, vo oltarskiot del na hramot naidoa na temeli za koi so golema sigurnost veruvaat deka se del od temelite na crkva {to tuka bila izgradena i egzistirala vo 14 vek.

Zavodot pravi i dopolnitelni analizi {to bi go potvrdile toa uveruvawe, no i bi go pobile dosega poznatiot fakt deka Sobornata crkva "Sveti vm. Dimitrija" vo 1830 godina so dozvola direktno od Golemata Porta vo Carigrad, bila izgradena vrz temelite na izvesen mal paraklis od 17 vek.