SDSM i LDP ja napu{tija vlasta

Centralnite odbori na SDSM i na LDP donesoa odluka za izleguvawe od {irokata vladina Koalicija. Ministrite i zamenicite-ministri od ovie partii }e podnesat ostavka.

Pri~inite za izleguvaweto od Koalicijata treba da se baraat vo motivite poradi koi vlegovme vo nea: da se izbegne opasnosta od me|uetni~ka vojna; da se so~uva teritorijalniot integritet; da se porazi idejata za re{avawe na me|uetni~kata voena kriza so podelba na teritorii; iznao|awe politi~ko re{enie da se izbegne vojnata i da se so~uva teritorijalniot integritet na RM; da se obezbedi poddr{ka od me|unarodnata zaednica za prethodno zacrtanite celi. Ako ne celosno, vo ogromna merka zacrtanite celi se ostvareni, iako bezbednosnata situacija vo Makedonija vo momentov ne e celosno stabilizirana. Patot e definiran, treba da se odi samo kon ostvaruvawe na celite. Nie ne sakame da bideme i ponatamu alibi za katastrofalnata situacija i li~noto bogatewe, koe vo ovaa kriza u{te pove}e se zgolemi, izjavi na zav~era{nata pres-konferencija Branko Crvenkovski.

Glavniot orientir za na{eto izleguvawe od Koalicijata e za dobroto na dr`avata, go objasni Risto Penov izleguvaweto na LDP od Vladata.

Crvenkovski svedok za atentatot vrz Gligorov

Na 19 noemvri vo Osnovniot sud Skopje, be{e povikan liderot na SDSM Branko Crvenkovski, kako svedok vo vrska so atentatot na eks-pretsedatelot Kiro Gligorov. Pojavuvaweto na Crvenkovski pred sudskite organi se slu~i otkako ministerot za vnatre{ni raboti, Qube Bo{kovski, vo javnosta najavi deka MVR ima novi detali vo vrska so atentatot vrz Gligorov.

Simultan prevod vo Parlamentot?

Pratenikot na PDP, Rizvan Sulejmani, pobara na sednicite na Sobranieto da se upotrebuva simultan prevod, onaka kako {to e predvideno so Ramkovniot dogovor.

Jas u{te samo na ovaa sednica }e zboruvam makedonski. Na narednite sednici }e zboruvam na albanski, izjavi Rizvan Sulejmani, potsetuvajki deka so ustavnite izmeni, toj na plenarni sednici vo zakonodavniot dom mo`e da govori na svojot maj~in jazik.

Nema nikakvi {ansi vo na{iot mandat da stavime slu{alki, toa }e ostane kako amanet na idniot parlamentaren sostav, e odgovorot na pratenicite od makedonskiot blok, po najavata na parlamentarcite Albanci deka vo Sobranieto }e po~nat da govorat albanski.

Del Ponte vo Skopje

Ha{kiot tribunal otvora dva procesa za zlostorstva povrzani so konfliktot vo Makedonija, od koi edniot se odnesuva na makedonskite bezbednosni sili, a vtoriot na albanskite teroristi od ONA, soop{ti glavnata obvinitelka na Tribunalot, Karla del Ponte vo Skopje.

Vo soop{tenieto od Kabinetot na premierot Georgievski, se veli deka na sredbata, na koja prisustvuvale i ministerot za vnatre{ni raboti, Qube Bo{kovski i javniot obvinitel Stavre Xikov, premierot Georgievski bil izvesten od Del Ponte deka taa }e pokrene istraga za izvr{eni voeni zlostorstva za dva slu~ai. Prviot slu~aj e protiv makedonskite bezbednosni sili i nivnoto vleguvawe vo Quboten, a vtoriot e protiv albanskite teroristi i zlostorstvata napraveni vo Vejce, koga na monstruozen na~in bea ubieni pripadnici na makedonskite bezbednosni sili, se veli vo soop{tenieto.

Premierot Georgievski ocenil deka otvoraweto na vakvata istraga od Del Ponte ima politi~ka konotacija. Zatoa naglasil deka makedonskata Vlada e neprijatno iznenadena od vakviot pristap na Ha{kiot tribunal, koj se ~ini oti pretstavuva alibi za amnestija na site voeni zlostorstva vo izminatite deset meseci, izvr{eni od albanskite teroristi.
Za slu~ajot kaj Quboten, diplomatski izvori velat deka Del Ponte se povikala na izjavi od svedoci i na izve{tajot na "Hjuman rajts vo~" vo koi ministerot za vnatre{ni raboti, Qube Bo{kovski, se poso~uva kako direkten vinovnik. Ovie izjavi se sovpa|aat i so najavite od nejziniot zamenik Graham Bluit, koj vo edno televizisko intervju re~e deka "Ha{kiot tribunal }e se naso~i kon lica {to se na liderski pozicii".

Predvremenite izbori se budal{tina

Na podolgi pateki, ovie izmeni }e predizvikaat nestabilnost vo zemjava. Site koi glasaa za izmenite se u~esnici vo predavni~kiot ~in i otpadnici od makedonskiot narod, izjavi portparolot na Ligata za demokratija, Voislav Dimovski za ustavnite promeni.

Spored nego, sporni se i mandatite na Trajkovski, Georgievski i Crvenkovski, koi bea potpisnici na Ramkovniot dogovor, bez pritoa da se otvori javna debata po ova pra{awe.

Dimovski smeta deka predvremenite izbori se budal{tina {to samo }e im ovozmo`i na Albancite vo zapadniot del na Makedonija da sozdadat etni~ki ~ista vlast, no sepak Ligata za demokratija }e izleze na izborite so novi kadri.