KOMENTAR

Gledano odnadvor

]E GORAT...

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Strumi~anecot Mirko Hristov se pojavi kako glasnogovornik na makedonskiot narod. Prvo ja ispe{a~i Makedonija kako protest na ona {to ni se slu~uva na site, na raspadot na dr`avata, a protiv predavni{tvoto, korupcijata, ajdutstvoto vo vladeja~kite strukturi i protiv seto ona {to e bolno vo na{eto op{testvo. Vo svojot najnov protest g. Hristov simboli~no go zapali Parlamentot na Republika Makedonija, kako mesto vo koe namesto da se brani dr`avata, taa se prodava i se razdeluva. Ovoj gest treba da se razbere kako povik kon site nas, da prestaneme da bideme nemi nabquduva~i i da ja zememe na{ata sudbina, sudbinata na na{ite deca i vnuci vo na{i race i da im ka`eme dosta na site onie koi zaradi li~ni interesi n# pretvorija vo pioni, pa n# prodavaat i rasprodavaat. Simboli~noto gorewe na Parlamentot barem neka bide povik kon razum za koj }e glasame za da n# pretstavuva tamu na slednite izbori. Razgovorot so g. Hristov pro~itajte go na str. 12-13.

Site protiv site

Toa e devizata na vlasta vo Republika Makedonija. Na site nivoa i site planovi, dali toa e nadvore{na, bezbednosna, zdravstvena, kulturna, obrazovna ili koja bilo politika, ovde va`at pred s# partiskite i li~nite interesi, a dr`avnite i narodnite se ostaveni na kraj. Rezultatite na vakvata sostojba se gledaat sekoj den. Pokraj osiroma{uvaweto na narodot i serijata voeni i politi~ki porazi, imame i niza nepotrebni `rtvi me|u bezbednosnite sili, na{i deca koi zaludno zaginaa i prodol`uvaat da ginat kako `rtvi na naludni~avata, predavni~ka i nesposobna politika na onie koi treba da znaat {to pravat. Najnoviot skandal i potvrda na gornovo e sekako smrtta na trojcata "Lavovi" i prepukuvawata na relacija Boris Trajkovski, Bu~kovski i Qube Bo{kovski. Sram i rezil!

Bratot Qube i Van~o Mihajlov

Ova e citat od intervjuto na ministerot za vnatre{ni raboti na Republika Makedonija dadeno vo "Dnevnik" minatiot vikend: "...Na yidot od kamen, pokraj mnogute ikoni, stojat sliki na Goce Del~ev, Todor Aleksandrov i Van~o Mihajlov. Bo{kovski objasnuva: 'Vo mene tlee idejata za pomiruvawe na makedonskiot narod. Sekoj ~ovek vo eden istoriski moment mo`e da napravi gre{ki, no i doblesti. Ako SAD mo`at da pravat filmovi za banditi od tipot na Al Kapone, se pra{uvam zo{to Makedonija od svoite heroi pravi predavnici i Bugari. Toj fenomen denes e najgolema opasnost za nehomogenosta na makedonskiot narod. Simbolikata so tie tri sliki ima dlaboka poraka - deka ne treba da se delime na ni{to drugo, osven na Makedonci, koi se gordeat so svojata zemja. Znaete {to me za~uduva? Toa {to sme soglasni da amnestirame iljadnici borci na ONA, no nikako ne sme podgotveni da gi pogledneme istoriskite fakti za lu|eto {to se borele za Makedonija i s# u{te gi tretirame kako tabu-tema...'".

O~igledno, g. Bo{kovski ja povtoruva dobro poznatata politika na DPMNE i na site bugaromani deka ni treba pomiruvawe so onie Makedonci koi se ~uvstvuvale kako Bugari i kako takvi dejstvuvale (a bogami i sega dejstvuvaat), protiv site onie koi se deklarirale za etni~ki Makedonci. Nacionalni pomiruvawa imalo i }e ima, no tie nikoga{ ne bile me|u lu|e od razli~ni nacionalnosti, tuku lu|e od ista nacionalnost, no so razni politi~ki ubeduvawa. Bugarskata propaganda namerno se obiduva (ne mnogu uspe{no, za sre}a) da gi izme{a ovie poimi. Ne e to~no ni za tabu-temite. Za Ivan (Van~o) Mihajlov i za negovite zastapnici e dovolno pi{uvano vo na{iot pe~at. Tie ostanuvaat ona {to se: krvni du{mani na makedonskiot narod, a deka na ministerot toa ne mu e jasno, voop{to ne n# ~udi, nitu pak n# ~udi deka se nao|a na takvo visoko i odgovorno mesto. Pri~inata deka e tamu mora da e negovoto nacionalno ubeduvawe. [teta {to rezultatite morame da gi trpime site, a posebno onie koi so pu{ka v raka se na prvite linii na odbrana na Makedonija.

Kotevski

Ako DPMNE ima{e nekoja svetla li~nost, toa sigurno be{e na{iot prijatel \or|i Kotevski, pratenik, patriot, poet, filantrop, a nad s# dobar Makedonec. Negovata nepomirlivost so neprijatelite na makedonskata nacionalna kauza be{e op{to poznata. Negovata podgotvenost da pomogne sekomu, isto taka.

So negovata smrt, Makedonija zagubi dostoen sin. Neka mu e ve~na slava!