FORUM

SUPERIORNI DEMOKRATI, NACIONALNI NIHILISTI, ILI PREDAVNICI?!

Dimitar Zahov, "etni~ka" Bugarija

Da im se ~udi ~ovek na makedonskite poli- ti~ari na vlast zaradinivnite pogre{ni po-tezi, koi se pove}e od to~nite. Duri i vo retkite isklu~oci koga }e re~at ne{to to~no i pravedno, vo interes na dr`avata i na makedonskiot narod, toa e polovi~no, a potoa ne zastanuvaat cvrsto zad iska`aniot stav. Ne pominuva malku vreme, tie go napu{taat prifa}aj}i drug sprotiven (od nadvore{nite im "prijateli"), sekoga{ na {teta na Makedonija i Makedoncite. Tokmu od niv e dvoecot Xaferi - Imeri. Ima i drugi slu~ai, no sekoga{ se javuva drug politi~ar od makedonskiot politi~ki blok koj se sprotivstavuva so poinakov stav, namesto da go potkrepi. Razmisluvaj}i vrz ovie presedani na makedonskata politika, sekoga{ mi se nametnuva pra{aweto: Kakva sorta se tie lu|e {to ja vodat Makedonija, ta ne prezemaa dejstvija koga vrz nejzinata suverena teritorija se izvr{i brutalna agresija. Ne prezedoa ni{to nitu da se spre~i pro{iruvaweto na kontroliranata teritorija, nitu da se za{titi `ivotot i imotot na lu|eto, pa i gradenoto so vekovi kulturno istorisko nasledstvo?

Nadvor od dr`avni~koto iskustvo, vojni~ka ve{tina i patriotizmot, ~ovek treba da bide bes~uvstvitelen nacionalen nihilist za da ne zastane vo odbrana na `rtvite na albanskiot antifa{izam. A `rtvi se prete`no Makedoncite. Biduva tolerantnost, poltronstvo i albanofilstvo, no vo slu~ajov koga nasilstvoto na teroristite gi pomina site granici, toa e nacionalno predavstvo!

Ova predavstvo sekako go predvodi makedonskiot "generalisimus" Trajkovski. Ovoj ~ovek, koga be{e eden od glavnite akteri na vtoroto velepredavstvo - dogovorot so Bugarija, nekako mo`ev da go pravdam, bidej}i nad nego stoeja barem dvajca pogolemi "strategi~ari" na makedonskata politika, a so Dosta Dimoska duri trojca. Poslednava, nam vo Bugarija, ni stana sovr{eno jasna za kogo }e raboti i komu }e slu`i u{te koga ja vidovme, vo dru{tvo na Georgievski, kako be{e posretnata na bugarsko-makedonskata granica od vidniot pretstavnik na bugarskiot nacional{ovinizam, bespartiskiot nomenklaturen kadar na @ivkovata BKP, Ginju Ganev. Potoa tie bea obdareni ne samo so finansisko, tuku i so posebno vnimanie od strana na Bugarija, nebare od idniot politi~ki uspeh na nivnata partija zavise{e sudbinata na Bugarija.

[to se slu~i potoa, se znae. Qup~o Georgievski, so samo nemu svojstvenata dvoli~nost ume{no zaigra so patriotskoto ~uvstvo na Makedoncite, koristej}i ja nacionalnata "`ica" kako nade`no sredstvo za osvojuvawe na vlasta. I ja dobi, bidej}i taka licemerno go zatskri svoeto bugarsko vospitanie. So negovata nastavni~ka "dada" Dosta, trgnaa da go ostvaruvaat idealot na Van~o Mihajlov, zaorta~uvaj}i se so u{te pogolemiot dvoli~nik od balkanski kalibar. Em da mu se zablagodarat na Bor~e za storenoto, no i za da go ostvarat vetenoto na Xaferi, tie go izdignaa na ~elo na dr`avata. Nivnata ponatamo{na predavni~ka uloga mo`e da se gleda niz fokusot na nivnoto probugarsko vospitanie {to za Qup~o doa|a od podolgiot prestoj kako dete vo Bugarija, a na Bor~e poradi toa {to poteknuva od kraj {to bil vo sostavot na Bugarija, barem pet godini pove}e od ostanatata Makedonija. Kako i da e, javnati vrz vlasta so manipulacija na narodot i na izborni falsifikati, tie se podzaboravija. Zaboravija ili voop{to ne bea nau~eni, oti ako ne za drugo, treba{e barem malku da mu slu`at na narodot komu mu pripa|aat. Da, ako se ~uvstvuvaat deka se negovi sinovi. Da mu slu`at {titej}i gi negovata bezbednost, steknatata so godini, sopstvenost i suverenitetot na dr`avata. Zarem ova ne e obvrska na demokratskata dr`ava, a tie se do`ivuvaat kako sovr{eni demokrati?! Kako takvi, ako ne trojcata, barem Bor~e i Qup~o se nadevaat da stanat nobelovi laureati za mir. Zo{to ne, bidej}i so ova, pokraj priznanie, }e im dodelat i mnogu pari! Tokmu zatoa, kako vistinski odrodnici se podgotveni na s#, duri i da ja prodadat svojata tatkovina oti ne ja sakaat.

Tie se demokrati, no ne kako nivniot omilen partner od politi~kiot blok na Albancite koj }e im ja odzeme nominacijata. Xaferi barem se bori za ostvaruvawe na naconalnite celi i interesi na svojot narod, nezavisno od primenuvanite metodi i sredstva, a na{ite se budalat!

Zatoa, dokolku se dodeluva vakva nagrada na politi~ar od Makedonija, bidej}i site rabotat za nego, toa nesomneno mu pripa|a nemu.

Predavstvoto na Bore i Qup~o odvaj }e pomine{e, ako kon nivnoto "demokratsko" delo ne se priklu~e{e opozicionerot Branko. Tie se demokrati, no ne kako nivnite "prijatelite" od sosedstvoto i podaleku, Kostov, Simitis, Bu{ pomladiot. Tie govorat za nacionalniot duh na nivnite narodi, a sli~no ne{to ne mo`e ni da sobere vo ustite na doti~nite makedonski politi~ari.

Da se ~udi ~ovek, dali se tie budali, nerazbrani demokrati ili obi~ni predavnici?!

Za nivnata demokratska farsa da bide vistinska tragikomedija, kon "superiornite demokrati" se nadovrzaa i pove}eto "narodni" pratenici. Veruvam deka ima spas za Makedonija, a toa e vo Referendumot so koj edinstveniot suveren narod }e si ja iska`e svojata volja za za~uvuvawe na Preambulata, na Ustavot, a negovite izmeni }e bidat vo nasoka na zavrstuvawe na dr`avata preku negoviot gra|anski koncept i integracija na malcinstvata!