Nova albanska partija vo Makedonija

Politi~kiot lider na albanskite buntovnici od t.n. ONA, Ali Ahmeti, sozdava politi~ka partija vo Makedonija, pi{uva pri{tinskiot vesnik "Koha Ditore" citiran od AFP. Ali Ahmeti }e bide na ~elo na partijata, a negov zamenik }e bide Rufi Osmani, porane{en disident od Demokratskata partija na Albancite, koj{to so politika ne se zanimava od 1998 godina.

Rakovodstvoto na partijata }e bide sostaveno od porane{ni borci i porane{ni aktivisti na ONA. Imeto na formacijata s# u{te e neizvesno, a centralata najverojatno }e bide vo Skopje. Novata partija ima ambicii na politi~ki plan da gi realizira barawata na albanskite buntovnici od ONA, poto~no amnestija na borcite i prilo`uvawe na politi~kite i konstituciskite promeni, predvideni vo politi~kiot dogovor od Ohrid, pi{uva "Koha ditore".

Pred da stane lider na t.n. ONA vo Makedonija, Ali Ahmeti be{e eden od osnova~ite na OVK i pretsedatel na Narodnoto dvi`ewe na Kosovo do esenta minatata godina. Fazli Veliu, odgovoren za finasiraweto na ONA, treba da zapo~ne da raboti na proektot.

Makedoncite meta na bugarskite aramii

Avtomobilite i pari~nicite na makedonskite gra|ani koi patuvaat vo Bugarija se redovna meta na brojnite aramiski i izmamni~ki bandi koi "operiraat" vo ovaa zemja, tvrdat policijata, turisti~kite rabotnici i duzina gra|ani {to bile ograbeni pri poseta na isto~niot sosed.

Trieset i dva avtomobila na Makedonci bile ukradeni za vremetraeweto na saemot vo Plovdiv, a edno od niv ne mo`ele da go spasat nitu sinxiri i katanci so koi bilo vrzano vo gara`a.

Bitol~ani koi minatata nedela bile na saemot vo Plovdiv potvrduvaat deka za vreme na manifestacijata, bugarskite kradci odnele duri 23 makedonski avtomobili. Me|u ukradenite avtomobili bil i slu`ben avtomobil "audi a-4" na "REK-Bitola".

Ezero bez granica

Ezerskata granica me|u Makedonija i Albanija kaj Sveti Naum, godini nanazad e neobele`ana. Na mestoto kade nekoga{ stoele buriwata {to ja obele`uvale granicata nema ni{to i taa e samo zamislena linija. Edinstven orientir deka tuka zavr{uva teritorijata na Makedonija e karaulata na albanskata strana.

Vo Ministerstvoto za odbrana potvrdija deka granicata e neobele`ana, no ne e od pri~ina {to nikomu ne mu e gajle, tuku zatoa {to albanskite {verceri postojano gi kradat buriwata {to se koristat za obele`uvawe.

I pokaj tvrdewata na Armijata deka buriwa postojano se stavaat na granicata, stru{kite i ohridskite kaj~ari tvrdat oti od 1997 godina, na granicata nikoj ni od makedonska ni od albanska strana, ne se pojavil za da ja obele`i granicata.

Knigi za Makedoncite vo Pustec

Na devetti oktomvri ministerkata za kultura, Ganka Samoilovska - Cvetanova prestojuva{e vo ednodnevna poseta na Albanija. Povod za posetata be{e Vtoriot folkloren festival "Prespa 2001", koj go organizira{e dru{tvoto "Prespa" (Organizacija za za{tita na pravata na Makedoncite vo Albanija) od seloto Pustec.

Ministerkata gi poseti u~ili{tata i bibliotekite na Makedoncite {to `iveat vo seloto i pritoa podari knigi, kaseti i u~eben materijal.

Prv sobir za kultura na balkanskite zemji

Makedonskite pisateli Gane Todorovski, Paskal Gilevski i Rade Siljan so svoi referati u~estvuvaa na Prviot sobir za kulturata na balkanskite zemji koj se odr`a vo Solun od 11 do 16 oktomvri.

Oranizator na Sobirot be{e zdru`enieto "Kartata na Rigas" od Atina, pokrovitel Ministerot za kultura na Grcija, Elefterios Venizelos, a u~estvo zedoa pedesetina pisateli, muzi~ki i teatarski umetnici od site balkanski zemji.

Todrovski nastapi so referatot na tema "Severnite refleksi na helinizmot", Gilevski, koj e ~len na Komitetot "Kartata na Rigas", zboruva{e za poetskata sudbina na Grigor Prli~ev, a Siljan go pretstavi tvore{tvoto na Stojan Hristov, amerikanski pisatel od makedonsko poteklo. Referatite od simpoziumot vo Solun }e bidat objaveni vo zna~ajnata atinska revija "Peritehno" (Za kulturata).

^estitki od OMO "Ilinden"-PIRIN

Po povod 11 oktomvri, nacionalniot praznik na na{ite napateni bra}a od Makedonija, koi vo ovie te{ki denovi se ispraveni pred sledniot ispit, OMO "Ilinden"-PIRIN ispra}a bratski pozdravi i `elbi dokraj da opstoi kauzata na site Makedonci vo svetot.