KOMENTAR

Gledano odnadvor

TERORISTI + POLICAJCI = TERORICAJCI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Zapadot insistira na amnestija na onie koi se krenale so oru`je protiv dr`avata i nivno integrirawe vo sistemot, {to zna~i vklu~uvawe na mnogu od niv i vo silite na bezbednost. Vo edno intervju za "Vest", amerikanskiot pratenik Perdju, na pra{aweto dali e poznato vo istorijata neprijatelite da se integriraat vo sistemite na dr`avata, go navede primerot so gra|anskata vojna vo SAD vo 19-tiot vek. Primerot e mnogu ubav i to~en, no, za `al, ne mo`e da se primeni vo Makedonija od prosta pri~ina {to kaj nas se raboti za sosema drugi uslovi. Za razlika od SAD, onie {to treba da gi integrirame imaat bazi vo sosednite zemji kade mo`e da se zasolnat vo slu~aj na potreba ili pak da zapo~nat novi vooru`eni akcii. Za razlika od SAD, na{ive se obvineti za kovawe planovi za "Golema Albanija", deka sorabotuvale so muxahedini, deka go veat znameto na edna sosedna dr`ava, deka imaat vrski so mafijata i {to u{te ne. Dodeka vo SAD buntovnicite mo`ea da bidat integrirani kako lojalni slu`benici na dr`avata, ako toa go storime kaj nas, }e zna~i deka si vovlekuvame trojanski kowi vo site pori na na{eto telo. Se znae deka za policajci vo site zemji vo svetot se zemaat lica koi ne se osuduvani, koi ne bile vme{ani vo kakvi bilo krivi~ni dela i se odlikuvaat po toa {to se lojalni gra|ani na dr`avata. U~estvuvawe vo vooru`en bunt e avtomatska diskvalifikacija za ~lenovi na bezbednosnite organi na koja bilo dr`ava. Toa }e n# dovede do paradoksot da obu~uvame lu|e koi, mnogu verojatno, utre taa obuka }e ja upotrebat za da se svrtat protiv nas. [to e mnogu, mnogu e. Policajci od albanska nacionalnost treba da se baraat me|u onie koi se potvrdile so svoite lojalnost kon dr`avata. Drug na~in ne postoi.

Kredibilitet

Iako ve}e se naviknavme na nesposobnosta na na{ite politi~ki lideri, sepak, nema den da ne pomineme so novi {okovi. Pri~inata za toa sekako e nedostatokot na kredibilitet. Na{ite lesno ka`uvaat i tvrdat, no skoro nikoga{ ne se podgotveni da poka`at dokazi za toa {to go ka`uvaat. Minatata nedela se oglasi i ministerot za odbrana, Bu~kovski, pri posetata na Albanija koga ka`a deka vo Severna Albanija ima kampovi kade se obu~uvaat teroristi. Toa verojatno e taka, no, za `al, na{iot minister nema ni tro{ka dokaz za takvo tvrdewe, pa Albancite n# napravija popara. Duri i amerikanskiot ambasador vo Tirana potvrdi deka SAD ispitale, no ne na{le kampovi za obuka. Mnogu podobro }e be{e ako ministerot mo`e{e da poka`e barem edna slika kako dokaz za svoite tvrdewa, bidej}i vaka izgledame kako idioti ili kako babi koi ogovaraat.

Ministerot e pravnik i bi trebalo da znae deka na sud ne se odi bez dokazi i ako ne si vo mo`nost da go doka`e{ tvoeto tvrdewe, toga{ poarno e da mol~i{.

Patrioti od prvite linii

^itam i pa|am od smeewe: ministerot za vnatre{ni raboti ne kradel, tuku bil patriot od prvite borbeni linii?! Kako dokaz za toa najverojatno mu se vrskite so negovite gazdi, prijateli i sopartijci Georgievski i Dimovska, najgolemite predavnici vo istorijata na Makedonija (a mo`ebi i na svetot). U{te pogolema e smeata koga se slu{aat i ~itaat raznite demanti za aferata "Oriz" koi doa|aat od site strani, kako nekoj da e dovolno lud za da potvrdi takva rabota. Ili pak, da ne se planiralo za vakov razvitok na rabotite koga se kr~kale dogovorite za provizija?!

Generalot Per{ing i terorizmot

Denovive kru`i prikaznata kako amerikanskiot general Per{ing se presmetal so islamskiot terorizam vo Filipinite vo 1911 godina. Generalot komanduval so garanizon koj bil postojano napa|an od islamski gerilci. Otkoga fatile edna grupa od niv gi naterale da si iskopaat grobovi i gi vrzale za direci gotovi za strelawe. Potoa bile zaklani sviwi vo ~ija krv i salo bile natopeni kur{umite na vojnicite so cel da im se poka`e deka krvta }e im bide izvalkana so svinsko meso. Toa bi zna~elo deka ne mo`at da vlezat vo rajot, iako umrele kako ma~enici. Site, osven eden, bile strelani, nivnite tela bile frleni vo dupkite i pokrieni so vnatre{nite organi na sviwite. Pre`iveaniot bil ostaven da izbega i da raska`e {to se slu~ilo. Spored prikaznata, 50 godini po ovaa slu~ka terorizmot iz~eznal vo Filipinite.

Diverzija

Toa e koga kradecot vika "kradec!", so cel da ni go svrti vnimanieto od negovite (ne)dela kon onie na drugite. Toa mnogu ve{to go pravi Premierot i tie okolu nego. Sega izgleda deka za krizata vo Makedonija se vinovni isklu~ivo SAD, NATO i EU i vrz niv se frlaat drvja i kamewa, dodeka na{iot Premier si se sme{ka i izigruva patriot. Taktikata e uspe{na i zatoa svrtete gi pogledite kon slednite izbori. Bez razlika koj kakov rejting ima denes, najgolema {ansa za pobeda }e ima onoj koj }e se prestavi kako najgolem patriot i protivnik na zlite sili na Zapadot.