VERATA NA[A RISJANSKA

Praznik na site makedonski svetiteli i Upokoenie na Sveti Jovan Bogoslov

"ZEMETE ZEMJA, MOJATA MAJKA I POKRIJTE ME SO NEA"

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • "Vnimavaj, nebo, jas }e govoram; i zemjata neka gi slu{a zborovite od ustata moja... Bog e veren i nepravda nema (vo Nego); On e praveden i vistinit!... On e tvoj Otec, Koj te sozdade... i te izdigna".
  • Pred smrtta, Sveti Jovan Bogoslov ostavil poraka korisna za site lu|e vo svetot: "Da ja zapomnat i da ja propovedaat prvata i najglavna evangelska zapoved e zapovedta za qubovta".

Na 24.9./7.10., na neboto tor`estvuva nevidlivata Hristova crkva, a na zemjata - vidlivata Hristova crkva i sekoe Bo`jo verno sozdanie gi proslavuva delata na site makedonski svetiteli, vernite Hristovi vojnici i vistinskite sinovi na tatkovinata Makedonija. Tie ostavija primer kako se pobeduvaat ne~estivite koi ja potkopuvaat hristijanskata qubov i ja razoruvaat tatkovinata. Tie se na{i za{titnici pred Boga i ostavile neizbri{liv beleg na svoeto vreme.

Cvrsto poveruvaa vo Mojseevite zborovi: "Vnimavaj, nebo, jas }e govoram; i zemjata neka gi slu{a zborovite od ustata moja... Bog e veren i nepravda nema (vo Nego); On e praveden i vistinit!... On e tvoj Otec, Koj te sozdade... i te izdigna".

Majkata Bo`ja so Sveti Jovan Bogoslov na Hristovoto raspetie

Preku Gospod Isus Hristos, Spasitelot i Pravednikot na svetot, tie ja gledaat pobedata nad smrtta, nad zloto, nad licemerniot svet, pobedata na qubovta, verata, pobedata na Duhot, nad materijalniot svet i negovite nepravedni zakoni. Vo svoeto bitie "gi zbogatuvaat vrednostite na Duhot", koj e ve~en, za{to znaeja deka "bez Boga site nie sme samo bledi ronki na kosmi~kata pra{ina i Bog e smislata na ~ove~koto postoewe i vo vremeto i vo ve~nosta".

POBEDNICI NAD SMRTTA

I pokraj najte{kite podvizi, najgolemite ma~ewa i prolevawa na makedonska krv, site tie umrea kako pobednici nad smrtta i nad neprijatelite. Ne se otka`aa od Hrista, nitu od svojata tatkovina za{to znaea deka sekoj "koj se odrekuva od svojot narod i svojata tatkovina, li~i na ~ovek, koj se odrekuva od svoite roditeli; toj nema vrednost kako ni monetata bez slika, bez natpis" (Sveti Tihon ispov.). Tie znaeja deka ~uvaweto na pravoslavnata vera e najsilnoto oru`je za za~uvuvawe na na{ata nacionalnost.

]e gi spomneme makedonskite svetiteli spored informaciite od MPC od 25-tiot jubileen crkovno-naroden sobir, odr`an vo 1999 g. vo Amerikansko-kanadskata eparhija: Sveti Kiril i Metodij, Sveti Kliment i Naum Ohridski, Sveti Gavril Lesnovski, Sveti Prohor P~iwski, Sveti Grigorij Ep. Ohridski, Sveti Joakim Osogovski, Sveti Agatangel Bitolski, Sveti \or|i Kratovski, Sveti Josip Arhiep., Sveti Kirana i Matrona Solunski, Sveti Nikita Serski, Sveti Jovan Kukuzel, Sveti Erazmo Ohridski, Sveti Aleksandar Solunski, Sveti Nektarij Bitolski, Sveti Spaso Radovi{ki, Sveta Zlata Meglenska, Sveti Nikolaj i Vasa Solunski, Sveti Eftimij Solunski, Sveti 15 Tiberopolski (Strumi~ki) ma~enici, Sveti Roman Ep. Makedonski, Sveti Tesalonikija, Sveti Zinovi i Zinovija Egejski, Sveti Hristo, Sveti Angel Lerinski, Sveti Nikodin Ohridski. Prepodobni otci: Petar i Ilarion Meglenski, Jakov i Dionisij Kosturski, Akakij Serski, |akon Jakov Kosturski, Petar Atonski, Teofil Makedonski, David Solunski, Atanasij Atonski, Nikodin Elbasanski, Jovan Rilski, Sobor na site makedonski Svetii.

HRISTOVIOT APOSTOL

Sveti apostol i evangelist Jovan Bogoslov e verniot i vozquben Hristov u~enik, koj se upokoil na ~uden na~in, koga imal nad 100 godini. Zaedno so svoite sedum u~enici izlegol nadvor od Efes (M. Azija) i im rekol da iskopaat grob vo vid na Krst. Gi baknal, upatil posledni molitvi kon Boga i im rekol: "Zemete zemja, mojata majka i pokrijte me so nea". @iv legnal vo grobot i bil pogreban. Koga podocna vernicite go otvorile grobot, ne go na{le teloto na Jovana. Pred smrtta ostavil poraka korisna za site lu|e vo svetot: "Da ja zapomnat i da ja propovedaat prvata i najglavna evangelska zapoved zapovedta za qubovta".

Sveti Jovan Bogoslov e eden od dvanaesette Hristovi apostoli na kogo Gospod mu otkril najgolemi tajni. Bil prisuten na Tajnata Ve~era, na Hristovoto Preobra`enie, na Hristovoto Raspetie. Blisku do Krstot stoela Bo`jata Majka, koja zaedno so Svetitelot, dlaboko vo sebe gi ~uvstvuvala pretsmrtnite maki koi stanuvale u`asni. Progonet od car Dometijan na ostrovot Patmos, Sveti Jovan Bogoslov gi napi{al Otkrovenieto i Svetoto evangelie.

Se slavi na 9.10. po noviot kalendar.

So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo, Mitropolitot evropski g. Gorazd