Makedonija ~lenka na Svetskiot latinski notarijat

Na kongresot na Svetskiot latinski notarijat {to se odr`uva vo Atina, Makedonskata notarska komora e primena za postojana ~lenka na ovaa asocijacija.

Zaedno so Makedonskata notarska komora, vo ~lenstvo se primeni i notarskite zdru`enija na Mongolija i ^ad, dodeka molbata na Narodna Republika Kina za polnopravno ~lenstvo e odbiena.

Makedoncite vo Albanija kako Albanci

Pretstavnicite od Golo Brdo velat deka etni~kite Makedonci od ova mesto ne se priznati kako malcinstvo. "N# vodat kako Albanci", velat tie i potenciraat deka nema da se otka`at od borbata za za~uvuvawe na makedonskiot indentitet na ovaa (ne)priznata etni~ka grupa vo Albanija. "Sepak i natamu rabotime na mo`nostite za za~uvuvawe na na{iot jazik, kultura i tradicii".

To~nata brojka Makedonci vo Albanija e nepoznata, poradi odbivaweto na oficijalna Tirana da go priznae makedonskoto malcinstvo vo site delovi na Albanija, osven vo Prespa.

Festival na makedonski folklorni grupi vo Mala Prespa

Ambasadata na Republika Makedonija vo Tirana informira{e deka na 10 oktomvri 2001 godina, so po~etok vo 10 ~asot vo Dolna Gorica, Mala Prespa, }e se odr`i Vtoriot festival na makedonski folklorni grupi od Republika Albanija.

Na ovoj festival, koj do pred 24 godini bil tradicionalen, }e nastapat desetina folklorni grupi na Makedonci od pove}e mesta od Mala Prespa, od Dra~ (po poteklo od Golo Brdo), a se o~ekuva da u~estvuva i edna folklorna grupa od Gora.

NATO }e gi ~uva spomenicite

Od 24 do 28 septemvri vo avstriskiot grad Bregenc se odr`a seminarot pod naslov "Za{tita na kulturnoto nasledstvo vo slu~aj na voen konflikt - predizvik za aktivnosti vo mirnovremenski uslovi".

Seminarot e odr`an vo ramkite na inicijativnata programa na NATO - Partnerstvo za mir, vo direktna organizacija na avstriskoto Ministerstvo za odbrana.

Sostojbata na nasledenite kulturni dobra na Republika Makedonija prezentirana e preku aktuelnata sostojba so Le{o~kiot manastir, manastirot "Sv. Bogorodica" vo s. Matej~e, ^ar{i-xamijata vo Prilep, kako i preku nekolkumese~nata zloupotreba na objektite pod za{tita na dr`avata za voeni celi: Kale-Hisar, Arabati baba Te}e i [arenata xamija vo Tetovo.

Bosansko oru`je na Kosovo

Slovene~kiot vesnik "Delo" tvrdi deka "Za paravoenite formacii na Albancite vo Kosovo vo poslednite nekolku godini od federacijata Bosna i Hercegovina bile dostavuvani golemi koli~estva oru`je". Spored vesnikot dostavuvaweto na oru`jeto go priznal i ministerot za vnatre{ni raboti, Muhamed Be{i}, koj ne potenciral dali oru`jeto bilo zemano od skladovite za oru`je na Armijata ili na policijata.

Vo Albanija nema teroristi~ki kampovi!

Albanskite dr`avni i politi~ki institucii "so ogor~enost i arugmenti" ja otfrlija izjavata na makedonskiot minister za odbrana, Vlado Bu~kovski, za postoewe kampovi za obuka na teroristi vo severniot del na Albanija koi dejstvuvaat vo Makedonija. Istovremeno, tie izjavata na albanskiot minister Pandeli Majko ja smetaat za "dostoinstvena i konstruktivna".

"Ovaa nervoza na albanskite vlasti mi dava pravo da zaklu~am oti doprevme edno ~uvstvitelno pra{awe za koe albanskite kolegi ne se podgotveni otvoreno da razgovaraat", izjavi ministerot Vlado Bu~kovski.

Grani~en incident

Minatata nedela nepoznati lica istrelale pet kur{umi kon pet makedonski policajci vo me|uprostorot na grani~niot premin Dolno Blace na makedonsko-jugoslovenskata granica vo delot kon Kosovo. Dodeka policajcite bile na dol`nost, nepoznati lica od stranata na preminot General Jankovi} po~nale so kamewa da gi ga|aat makedonskite policajci, a potoa strelale so ogneno oru`je. Vo incidentot nema povredeni policajci.