KOMENTAR

Gledano odnadvor

MORKOVI I STAPOVI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Ako gi vidime odnosite pome|u Zapadot i na{ite vladeja~i, neizbe`en e vpe~atokot deka se odnesuvame kako banana-dr`ava i kako obi~en protektorat. Znam deka ovie raboti sme gi ~ule mnogu pati, no bezrbetnoto odnesuvawe na politi~kiot vrv na Republika Makedonija zaslu`uva sekakvo podsmevawe i majtapewe. Nesposobnosta na na{ite vladeja~i odi dotamu {to se ~ini deka tie samo gi izvr{uvaat naredbite na "gazdite", a vo zamena ne dobivame ni{to. Pristapot na me|unarodni odnosi "stapovi i morkovi" e dobro poznat i se primenuva vo sekojdnevniot `ivot so razli~ni rezultati. Samo nie, blagodarenie na "na{ite" lideri, sekoga{ go dobivame stapot i toa samo stapot, a morkovot ni e s# podaleku. Se razbira deka kolku ni e blisku morkovot i kolku golem }e bide, zavisi mnogu i od nas. Za toa da bide vistina, }e morame da gi smenime onie {to pregovarat za nas. Milum ili silum.

Site skandali na ajducite od DPMNE

Dali ni e dosta od skandali? O~igledno ne. Eve go i najnoviot od sferata na bezbednosta na zemjata. Se se}avate li na porane{niot minister na odbrana, Quben Paunovski, koj na po~etokot na krizata proneveri pove}e od 10 milioni marki? Sigurno deka ne znaete. Vo "najdobrite" tradicii na vlasta skandalot e zata{kan i Paunovski, bukvalno, iz~ezna od javniot `ivot. Sega si imame nov skandal so ministerot za vnatre{ni raboti, Bo{kovski. Velat dobil milion dolari kako provizija od proda`ba na oru`je. Toj, se razbira, negira i duri gi obvinuva Albancite od t.n. ONA deka mu go namestile skandalot!? A {to e za drugite skandali so koi se prepolni mediumite? I tie li se namesteni?

Istorisko re{enie vo Strazbur

Evropskiot sud za ~ovekovi prava na krajot prese~e i nam Makedoncite ni dodeli golema pobeda vo borbata za ostvaruvawe na na{ite ~ovekovi prava sekade kade tie se negirani. Specifi~noto vo slu~ajov se odnesuva na `albata na OMO "Ilinden", pod rakovodstvo na g. Jordan Kostadinov, deka na Makedoncite vo Bugarija im se odzemeni osnovni ~ovekovi prava, vklu~uvaj}i gi i pravata na mirni protesti i zdru`uvawe. So ovaa istoriska odluka, koja nesomneno }e ima dalekuse`ni posledici, Sudot gi otfrli bugarskite argumenti deka se raboti za separatisti~ka organizacija koja saka Pirinska Makedonija da ja otcepi od Bugarija. Re{enieto e mnogu va`no, bidej}i gi otfrla i "skrienite" bugarski argumenti za nepostoeweto na makedonskata nacija i im zadava {lakanica na bugaskite ekspanzionisti~ki planovi. Se razbira deka re{enieto }e ima i odraz vrz tu`bata na OMO "Ilinden PIRIN", bidej}i sozdava presedan i sudska potvrda deka makedonskoto naselenie vo Bugarija e obespraveno. Presudata vo isto vreme im odr`uva lekcija po demokratija na bugarskite {ovinisti vo vlastite, objasnuvaj}i im {to zna~i slobodata na izrazuvawe i deka taa ne trpi ograni~uvawa. Interesno e deka od sedum sudii vo Evropskiot sud, edinstvno bugarskiot glasa{e protiv re{enieto, {to se razbira ja doveduva do pra{awe sudiskata objektivnost i o~iglednata vme{anost na politikata vo pravdata. U{te eden dokaz deka Bugarija e daleku od demokratijata.

Koga na lu|eto im e "preku takvoto"

"Protestite" na mladite vo Makedonija prodol`uvaat vo stil deka ba{ ni e gajle za s# {to se slu~uva okolu nas. Va`no da si se poveselime i da slu{neme malku disko i tehno, a na problemot deka golem del od dr`avata ni e pod okupacija, }e odgovorime so u{te poubistven tehno i disko-ritam i namesto da odime doma vo tri ~asot nautro, }e ostaneme do {est. Moram da priznam deka mo`ebi vinata ne e vo mladite i oti faktot {to mnogumina od niv ne se zainteresirani za politi~kata situacija vo zemjava e del od po{irokiot plan na vlasta za otu|uvawe na narodot od politi~kite procesi so cel na nepre~eno deluvawe. U{te od staro vreme se znae deka na narodot treba da mu se dade cirkus, za toj da po~ne da se zanimava so politika i da im gi rasipuva planovite na vladeja~ite. Kolku narodot ja saka politikata se potvrdi so odyivot na izbira~ite na neodamne{nite izbori za pratenici: samo 12 otsto.

U^T

Sigurno ne ste ~ule {to e toa. Spored informacii od Albanija toa bila nova organizacija vo stilot na "U^K" i drugite koja ima za cel da go otcepi reonot na Tropoja vo Severna Albanija i da go priklu~i kon Kosovo i Zapadna Makedonija.

Se gleda deka duri i Republika Albanija ne e dovolno albanska i ekstremna za nekoi. Ili pak se raboti za nova mafija{ka podelba na Balkanot?!