FORUM

POVTORNO LI ]E GO RASPNUVAME HRISTA?!

Goran Pejovski, diplomiran teolog

Duri sega gledam i nemo`am da se na~udam kako po dve iljadi godini od raspnuvaweto na na{iot Spasitel i Gospod Isus Hristos, fariseite ne ja sogledaa svojata zabluda.

Dami i gospoda pratenici vo makedonskiot Parlament! Siguren sum deka ne ste tolku naivni i ne ste tolku slepi, kako {to sakaat da ve prika`at. Tuku, naprotiv, veruvam deka dobro znaete pred kakov "predizvik" se nao|ate. Vie ste tie koi treba da gi krenete va{ite dva prsta i da ja zape~atite sudbinata na Svetiklimentovata Makedonska pravoslavna crkva. Vo edinstvenata tatkovina makedonskiot narod da ostane bez crkva!

Ne sakam da vi gi nabrojuvam pri~inite zo{to Makedonskata pravoslavna crkva mora da ostane oddelena od preostanatite verski grupacii, no gledam deka se pravite oti ne znaete, pa }e ve potsetam. Vo Republika Makedonija, Makedonskata pravoslavna crkva ima najgolem broj vernici vo odnos na site preostanati verski zaednici i sledej}i gi principite na parlamentarnata demokratija, principi na koi ~esto se povikuvate. Sme{no e Makedonskata pravoslavna crkva vo odnos na nekoja verska zaednica, ~ij soodnos na vernici e 15:1 da bide ednakvo tretirana, isto kako {to e nevozmo`no edna politi~ka partija so najgolem broj glasovi da bide ramnopravna so politi~ka partija koja ne dobila nitu eden glas od elektoratot.

Ovoj fakt neka vi bide dovolen, bidej}i dokolku se slu~i najneposakuvanoto, sigurno e deka }e se izvle~ete od kaznata na narodot, kako {to vpro~em i mnogupati ste pravele. No, najstra{noto e {to od kaznata Bo`ja, nikoga{ nema da pobegnete. So glasaweto za bri{ewe na Makedonskata pravoslavna crkva od Ustavot na Republika Makedonija, }e glasate protiv Svetiklimentovata crkva, isto taka kako {to pobaraa fariseite od Pilat da bide raspnat Spasitelot na svetot. No, krvta na toj Pravednik padna na niv i na nivnite deca. Samo za primer }e ve potsetam deka Erusalim kuso po raspnuvaweto (50 godini) be{e napolno uni{ten od rimskite vojski i kako simbol na nepostoeweto be{e izorana brazda so plugovi preku sredinata na gradot. Dokolku vo vas postoi makar malku sovest, vo {to se somnevam, gledaj}i kako lesno uspevate da koketirate, samo i samo da si go so~uvate mestoto koe po s# izgleda i ne go zaslu`uvate.

Jasno e deka e zapostaven "merit sistemot", koga na vlast se postavuvaat lica kompetentni da odgovorat na ona {to go bara mestoto koe go zazemaat. Namesto ova, kaj nas celosno se praktikuva (mo`am da re~am i za~uduva~ki profesionalno) "spoils sistemot", ili sistemot na plen, koga politi~kata grupacija koja ja osvoila vlasta se ~uvstvuva dol`na da im obezbedi maksimalen profit na onie koi na kakov bilo na~in dale pridones vo ostvaruvaweto na vlasta.

Ovie kritiki neka ne bidat pogre{no razbrani, tuku primete gi kako obid za budewe od sonot. Za{to koga }e se razbudite, da ne bide docna. Sepak, ne sakam da odgleduvam la`ni iluzii. Napolno sum svesen deka }e se slu~i toa, Hristos povtorno }e bide raspnat, za{to seta ovaa pra{ina koja se krena okolu bri{eweto na Makedonskata pravoslavna crkva od Ustavot na Republika Makedonija, pretstavuva samo podgotovka na teren za sproveduvawe vo delo na taa u`asna zamisla.

No, sepak, tuka ne zavr{uva svetot. Po tri dena Makedonskata pravoslavna crkva }e voskresne od grobot. Samo toga{ na Voskresenieto site vie koi }e u~estvuvate vo Nejzinoto raspnuvawe nema da bidete prisutni, tuku kako Juda, po s# izgleda, }e se obesite ne mo`ej}i da go pretrpite sramot {to & go nanesovte na Crkvata Hristova.

Pokajte se dodeka s# u{te ima vreme. Barem vo ovoj moment bidete trezveni i imajte dostoinstvo i hrabrost da izlezete od tolpata koja saka do go odvede Hrista (Makedonskata pravoslavna crkva) na Golgota.