KOMENTAR

Gledano odnadvor

TRGOVSKO-POLITI^KATA AKADEMIJA NARE^ENA MAKEDONSKI PARLAMENT

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Vo prodol`enie na slavnite tradicii na predavstvo na makedonskiot Parlament (site se se}avame na prodadenite zname i ime pod rakovodstvo na istiot pretsedatel na Parlamentot) pratenicite pod silen pritisok (~itaj dolari i marki) pristapija kon izglasuvawe na Ramkovniot dogovor koj Zapadna Makedonija de fakto ja pretvora vo del od Kosovo i eventualno "Golema Albanija". Makedonskiot narod pretrpuva u{te edno poni`uvawe od besramnite parlamentarci za koi edinstveniot ideal e li~noto zbogatuvawe. Vo makedonskata politika ostanaa malku lu|e za koi mo`e da se ka`e deka ne si go izvalkale obrazot. Po~nuvaj}i od Premierot, pa s# nadolu, politi~arite kako da se natprevaruvaat koj }e se spu{ti podolu na skalata na sramot i rezilot. Ve}e podelena, Makedonija ne zaslu`uva vakva sudbina, no za taa da se promeni potrebno e site nie da se zdru`ime i da ja prezememe nejzinata i na{ata sudbina vo na{i race. Vremeto e dojdeno.

"Makedonskite Sloveni"

Eden od rezultatite na krizata vo Makedonija e deka skoro site svetski mediumi po~naa da n# vikaat "makedonski Sloveni", "etni~ki Sloveni" i sli~no, samo ne etni~ki Makedonci. Mnogumina od nas napi{ale pisma i se `alele do razni mediumi, molej}i i uka`uvaj}i deka nie sme Makedonci i deka sekakvi drugi imiwa se navredlivi i gre{ni. I dodeka nie gi obvinuvame strancite za antimakedonstvo, malkumina od nas se svesni deka vsu{nost vinata za sevo ova le`i kaj nas, kaj mnogute "slavjani" vo na{iot narod. Duri i na Internet-stranicite na Pretsedatelot na RM:

(http://www.president.gov.mk/mak/makedonija.htm) jasno se gleda deka nie samite se vikame "makedonski Sloveni". Ako e taka, zo{to toga{ im se lutime na strancite?

27-mi crkovno-naroden sobir

Crkovno-narodniot sobir ovaa godina se odr`a vo gradot Bafalo vo dr`avata Wujork, na samata kanadsko-amerikanska granica, od 27 avgust do 2 septemvri. Vo prisustvo na iljadnici Makedonci od Severna Amerika denovite pominaa vo dru`ewe, pesni i ora, no ovoj pat vo senka na krizata koja gi preokupira site Makedonci vo svetot. Kako i sekoga{, Eparhiskoto sobranie ne pomina i bez skandali. Predlogot da se upati ostra nota na protest kon Vladata na Makedonija be{e spre~ena od rakovodstvoto na Eparhijata, pa se slu~ija i nemili sceni koga ugledni gosti vo revolt go napu{tija Sobranieto.

Vo prodol`enie vi ja prenesuvame deklaracijata koja be{e prifatena: "Najmnogu sme zagri`eni poradi zloto na etni~koto ~istewe {to albanskite teroristi sistematski go sproveduvaat vo kumanovskiot, a osobeno vo tetovskiot region. Mnogumina od nas poteknuvaat od toj region, od selata {to se spomenuvaat vo sredstvata za javno informirawe. Site nie gi pametime tie regioni kako makedonski, vo golem del naseleni so `iteli od makedonsko etni~ko poteklo. Priznavaweto na demografskite pomestuvawa vo poslednite decenii sekako e fakt {to ne mo`e da ne se priznae, me|utoa nepostoeweto na makedonsko naselenie vo toj region e ne{to {to istoriski ne e zapameteno i pretstavuva produkt na najsurovo nasilstvo i nezapameteno etni~ko ~istewe", se veli vo Predlog-deklaracijata od Godi{noto eparhisko sobranie na Amerikansko-kanadskata eparhija na Makedonskata pravoslavna crkva.

Sigurni sme deka vo dr`avniot vrv na Republika Makedonija ne postoi ~ovek komu ne mu se poznati ovie fakti. Isto taka, sigurni sme deka dr`avniot vrv se nao|a vo isklu~itelno te{ka sostojba. Sepak, potsetuvame deka dene{nite dr`avnici moraat da razmisluvaat vo kontinuitet so minatoto. Moraat da sfatat deka vo istorijata na makedonskata dr`ava postoele periodi koi bile u{te pote{ki i u{te pokrvavi.

Vo tie vremiwa, va{ite prethodnici ne zaboravija pri re{avaweto na te{kotiite da gi zadr`at site karakteristiki na narodot i na dr`avata, {to gi nasledi sovremena Makedonija. Ne smee da se prifati misleweto deka Republika Makedonija e nova dr`ava, bidej}i taa ima podolgo istorisko minato koe obvrzuva, se istaknuva vo soop{tenieto.

Apelirame dr`avniot vrv na Republika Makedonija da ne zaborava na site izlo`eni raboti, za{to edno e sigurno - posledniot sud po site re{enija na aktuelnite problemi {to se odnesuvaat na makedonskiot narod i na makedonskata dr`ava }e go dadat narodot i istorijata.