Za tri meseci nov bunt?!

Spored "Sandej tajms" Albancite se podobro vooru`eni otkolku {to NATO e podgotven javno da go priznae toa, dodavaj}i deka po zaminuvaweto na NATO -trupite odnovo bi do{lo do intenzivni sudiri vo Makedonija.

Vesnikot "Observer" pi{uva i za toa deka albanskite teroristi i ponatamu se obiduvaat so svoeto oru`je da preminat vo Kosovo. "KFOR e zagri`en deka ONA ne e raspu{tena, tuku oti vo Kosovo na{la privremeno zasolni{te", a mo`no e, kako {to naveduva eden KFOR-orov poru~nik, "za tri meseci povtorno da napravat bunt".

"Zapadot vo Makedonija se odnesuva kako silna dr`ava {to se trudi da pomogne vo zacvrstuvaweto na slabata dr`ava. Zapadot e s# vo edno: sudija, policija, tehni~ka pomo{ i socijalen rabotnik", pi{uva vesnikot "Frankfurter algemane cajtung".

Na Kosovo 140 borci na t.n. ONA

Portparolot na civilnata administracija na ON na Kosovo, Andrea Anxeli, izjavi deka minatata nedela od Albanija na Kosovo pristignale okolu 140 Albanci, koi se pretstavile kako porane{ni borci na t.n. ONA.

Nikoj ne e uapsen, zatoa {to imale ispravni makedonski paso{i.

Portparolot na UNMIK informiral deka tie nemale oru`je i oti im se odzemeni samo no`evi i bexevi so natpis "U^K".

Paravoenite formacii se selat vo Crna Gora

Del od belgradskite i crnogorskite mediumi sekojdnevno tvrdat deka vo Crna Gora, vo op{tinite Plav i Ro`ae, se natrupuvaat pripadnici na paravoenite formacii od Kosovo, Makedonija i od Albanija. Vo mediumskite "opomeni" se zabele`uva deka toa scenario bi mo`elo da se preseli na crnogorskiot prostor i oti sega e "na red" Crna Gora. Vlastite vo Crna Gora redovno gi demantiraat tie pi{uvawa, a protiv dvajca novinari e povedena i krivi~na postapka poradi {irewe la`ni vesti i predizvikuvawe me|uetni~ka netrpelivost.

Privedeni novi ilegalci

Na 31 avgust Multinacionalnata brigada Jug privela osum lica od koi sedum bile predadeni na voenata policija, dodeka osmiot, otkako ja preminal granicata zapadno od Vrbnica, mu bil predaden na UNMIK.

Na prvi septemvri Multinacionalnata brigada Istok uapsila 11 lica koi ilegalno ja preminale makedonsko-jugoslovenskata granica. Pri apseweto zapleneti se pogolemi koli~estva municija i tri identifikaciski karti~ki na t.n. ONA.

Novi grani~ni premini kon Kosovo?

Dnevniot vesnik na albanski jazik "Fakti" tvrdi deka NATO-trupite od britanskiot kontingent rabotat na otvorawe dva novi grani~ni premina kon Kosovo i toa kaj selata Belanovce i Radu{a.

Tvrdeweto na "Fakti" go demantiraa kako pretstavnicite na NATO vo Skopje, taka i pretstavnicite na makedonskite vlasti, dodavaj}i oti stanuva zbor za obi~na {pekulacija.

NATO-vci "pod stres" za sladoled

Amerikanskite vojnici vo sostavot na NATO na Kosovo se "pod stres", bidej}i poradi blokadata na preminot Blace ne se snabduvaat so dovolno koli~estvo sladoled, pi{uva britanskiot vesnik "Dejli telegraf".

Pokraj nedostigot od sladoled, stresot kaj vojnicite e predizvikan i poradi odlo`uvawe na nivniot odmor vo Bugarija.

Komandata na amerikanskite sili povikala psihijatri i eksperti za stres, koi }e im pomognat na vojnicite, dodava vesnikot.

NATO na sud

Semejstvata na zaginatite pri bombardiraweto na zgradata na Radiotelevizija Srbija od 17 evropski dr`avi-~lenki na NATO baraat visoka o{teta pred Evropskiot sud za ~ovekovi prava.

Britanskiot vesnik "Indipendent" pi{uva deka Evropskiot sud za ~ovekovi prava odlu~il na edna britanska advokatska kancelarija da & odobri sredstva za da mo`e da gi zastapuva semejstvata na zaginatite.

Grcite pritiskaat za imeto

"Vo ovoj navistina te`ok mig za BJRM, slavomakedonskoto mnozinstvo vo zemjata i nejzinoto politi~ko rakovodstvo se dol`ni da go nadminat pritisokot na minatoto. Potrebno e vo duhot na realizmot i na potrebite {to gi nosi sega{nosta, da go zatvorat pra{aweto za imeto so Grcija", izjavi portparolot na gr~koto Ministerstvo za nadvore{ni raboti, Panajotis Beglitis, dodavaj}i "glaven prioritet na Grcija e da pridonese kon stabilnosta na Skopje, koja e naru{ena od ekstremisti~kite aktivnosti na albanskata strana".