Supa so oriz

Potrebno:

- supa od govedsko (june{ko) meso ili meso od koko{ka;

- edna vrzalka zelen~uk za supa;

- sol;

- crn piper vo zrna;

- 3 la`ici oriz (na eden litar supa);

- edna `ol~ka;

- sok od limon.

Podgotovka:

Govedskoto (june{koto) meso ili mesoto od koko{ka se varat zaedno so zelen~ukot i za~inite. Koga mesoto i zelen~ukot se svareni, se proceduva i na sekoj litar supa se dodavaat tri la`ici oriz. Vareweto prodol`uva s# dodeka orizot ne se svari. Koga supata e gotova se dodava matena `ol~ka izme{ana so kisela pavlaka.

Za posve~eni priliki, ovaa supa se podgotvuva na toj na~in {to orizot, koj prethodno e ubavo svaren, se pasira, a potoa se vra}a vo supata. Otkako ubavo }e provrie, se dodava magdonos i melen crn piper.


Potpe~eni kompiri

Potrebno:

- 8-10 kompiri;

- 1 pavlaka;

- 200 gr. pikantni kolbasi;

- 150 gr. sirewe;

- 1 la`ica se~kan magdonos;

- 3 la`ici pire od domati (ili 2-3 sve`i izlupeni i izgme~eni domati);

- sol;

- crn piper.

Podgotovka:

Kompirite se lupat, se mijat, se se~at po dol`ina, a potoa se stavaat za~ini i crn piper. Pireto od domati ili sve`ite domati se me{aat so pavlakata i smesata se stava vo ognootporen sad. Kompirite se redat vrz domatite, a vrz niv se redat pikantnite kolbasi, prethodno ise~eni na trkalca. Jadeweto se pe~e okolu 45 minuti vo zagreana rerna. Otkako }e se izvadi od rernata se stava rendano sirewe i se pe~e u{te petnaesetina minuti. Odgore se stava edna la`ica sitno se~kan magdonos.


Ovo{na salata

Potrebno:

- 1 par~e is~istena lubenica;

- 1 mala diwa;

- 250 gr. jagodi;

- 2 banani;

- 1 kiselo jabolko;

- 3 par~iwa kivi (mo`e i belo grozje);

- 1 mala izlupena krastavi~ka;

- 2-3 mu{muli;

- 1/4 sirup od {e}er;

- sok od limon.

Podgotovka:

Lubenicata, diwata i kivito se se~at na kocki. Jagodite, bananite, jabolkoto i krastavicata se lupat i se se~at na trkalca. Is~istenoto ovo{je se me{a so mu{mulite. Vo prethodno podgotven sirup od {e}er se dodava sok od limon. Sirupot se stava vrz smesata i otkako dobro }e se izme{a, se stava vo ~a{i nameneti za ovo{na salata.

Namesto mu{muli, mo`e da se stavat sve`i kru{i, a salatata mo`e da se ukrasi so liv~iwa od nekoe mirislivo rastenie.


Diwa so sladoled

Potrebno:

- 1 diwa;

- 1 pakuvawe gotov sladoled;

- malku rum;

- slatka pavlaka ili {lag.

Podgotovka:

Vrvot na diwata se se~e i se ~isti od semkite. So pomo{ na la`ica se vadi sredinata, do samata kora na diwata. Potoa se stava vo fri`ider da se izladi.

Sladoledot se vadi od zamrznuva~ i se stava vo obi~en fri`ider za malku da da se odmrzne. Sredinata od diwata se se~e na kocki, se prska so rum i se stava vo fri`ider. Pred da se servira, korata od diwa se polni so podgotvenata smesa, a vrz nea se stavaat nekolku topki sladoled.

Odgore se ukrasuva so matena slatka pavlaka ili {lag.