POGLEDI

Ogledalce, ogledalce

KOJ DA JA PRITISNE ANA?

Gog ma Gog

Nastanite vo Makedonija se menuvaat pobrzo od deno- no}ieto. Nikoj umen ne mo`e da gi predvidi, zatoa i sme tolku nesre}ni i nemo}ni pred televizorite: [to & se slu~uva na ovaa zemja vo koja ima vojna i nema vojna; se puka i ne se puka; decata rastat vo strav me|u kur{umi i pregovori... Vojnata ni ja "vodat" drugi od na{ite planini, pukaat tie {to imaat "dozvola" za pukawe, a decata i taka }e porasnat samo so luzni {to mnogu dolgo }e im traat.

Vo ponedelnikot ve~er, novinarskata Sirma od A1, Biljana Sekuloska, go izvede najdirektniot "napad" na NATO. Dodeka le`erniot Hans Jorg Ajf se poigruva{e so "Gordieviot jazol", Biljana direktno, kako Aleksandar Makedonski so me~ot, od nebo pa vo rebro: "... So ONA, dobro, }e ja razoru`ate. Ama {to so ANA? Mo`ete da ja pritisnete? Sekako! Kako? So sredstva {to ni se na raspolagawe"!?

Makedonija e napadnata koga ekonomski e najslaba i so najlo{o podeleno rakovodstvo. Java~ite na albanskiot galopira~ki terorizam (kakva ironija, 14 mart go proglasija za den na nivnoto vostanie) se zafatija so trite najvalkani raboti na svetot: droga, oru`je i prostitucija. I nikoj nema stiskajc da im ka`e - stop.

Igrata se dvi`i po `ica. Toa i taka e predvideno vo scenarioto, na koe nie ne sme naviknale. Koj ni e vinoven {to so godini si spievme na u{ite i `iveevme na "starata socijalisti~ka slava". Nemavme proroci da ni ka`at {to n# ~eka.

Olesnuva~ite si ja svr{ija svojata rabota. Na poteg se ~ista~ite: valkaniot cirkus, te{ko se mete!

Ako za ne{to na vojnata treba da & bideme blagodarni, toa e oti kone~no si ja nau~ivme geografijata na eden del od tatkovinata, koja ne samo {to ja zaboravivme, tuku i ne ja znaevme. Bidete iskreni, koga na{ite deca doznaa za Tanu{evci, za Ropajce, Umin Dol? Koga-pukna! E, sega pra{ajte gi za Konopi{te. ]e se tutkaat i }e ~ekaat novo pukawe da doznaat kade e najegzoti~niot del od na{ata zemja, napu{ten i ostaven na divinata s# dodeka nekoi drugi, tivko i opasno ne po~nat da go naseluvaat.

Mnogu grevovi mu imame napraveno na Gospod, zatoa mo`ebi i n# kaznuva tolku surovo.

Rendgenskata slika na du{ata na na{iot ~ovek e mnogu nepovolna. Doprva, kako onaa stara mudra izreka "koga }e porasneme }e ni se ka`e" {to s# sme izgubile. Izjavite na mladiot premier s# pove}e ne me bendisuvaat, a i protnuvaweto na trpeliviot pretsedatel ne e za mnogu gordost... Buxetot mo`e da bide i prepoln, a zemjata siroma{na i izgubena. Vpro~em, {to e va`no koj kakov stav imal vo Sovetot za nacionalna bezbednost? Najva`no e da se dojde do najoptimalnoto re{enie vo Makedonija.

Alibi na patriotizmot ne mu treba. Kade be{e posle do`dot znaeme, a kade be{e pred do`dot?!

Golemoto odbrojuvawe po~na. Sre}ata e nepostojana, ~as e na ednata, ~as e na drugata strana. Dodeka Albancite konkretno udiraat, nie mnogu verbalno im vra}ame. Se se}avam na onoj bez`ivoten izraz na liceto na Arben Xaferi, koga im vele{e na na{ite: prifatete go Ali Ahmeti vo pregovorite... Toj vsu{nost im velel prifatete go NATO!

Zatoa, vo pravo e Biljana Sekulovska: koj da ja pritisne ANA?