Vo Le{ok na "Sveti Atanasij"

Konvoj na rezilot

^etiri ~asa patuvawe i ~ekawe "amin" od teroristite za vlez vo Le{ok, albanski teroristi koi slobodno se {etaat na "nivna" zemja od Drenovec do Le{o~kiot manastir, samo ~as i polovina ~estvuvawe kaj sru{eniot manastir, reducirana bogoslu`ba bez dedo Kiril, "begawe" od kaj Le{o~kiot manastir pod zakani od teroristite koi postojano n# nabquduvaa - ete toa se slikite od t.n. "Konvoj na mirot" do Le{ok na praznikot Uspenie na Presveta Bogorodica.

Po dvo~asovniot prestoj revoltiranite le{o~ani so~no gi ispcuja i Premierot i Pretsedatelot i seta vlast koja dozvoli da bidat brkani od rodnite ogni{ta. Nezadovolni od kusiot prestoj vo Le{ok, ovaa farsa ja narekoa "Konvoj na rezilot".


Bo{kovski makedonski ultranacionalist?

Organizacijata za za{tita na ~ovekovite prava "Hjuman rajts vo~" najavi deka vo tekot na ovaa nedela }e objavi izve{taj so te{ki obvinuvawa na smetka na Qube Bo{kovski. Britanskiot nedelnik "Sandej telegraf" do{ol do videosnimka na koja ministerot Bo{kovski stoi na Balkon na nekoja od ku}ite vo Quboten i ramnodu{no ja nadgleduva akcijata. Vo tekstot na "Sandej telegraf" ministerot e opi{an kako "makedonski ultranacionalist" koj se sprotivstavuva na doa|aweto na NATO vo Makedonija i koj kontrolira paravoena organizacija nare~ena "Lavovi".

Istra`uva~ot Piter Bukhard veli deka akcijata vo Quboten bila masakr {to go izvr{ile makedonskite bezbednosni sili.

Ministerot Bo{kovski navodite na "Hjuman rajts vo~" gi oceni kako "monstruozna laga na ovaa organizacija za ~ovekovi prava". Toj re~e deka nekoj saka da go namesti, zaklu~uvajki oti ne e to~no ona {to go pi{uvaat novinarite.