FORUM

OTVORENO PISMO DO PRETSEDATELOT TRAJKOVSKI

Petre M. Andreevski

Gospodine Trajkovski,

Nekade po vtori avgust, dvojniot praznik na makedonskiot narod, Va{iot kabinet 24 ~asa demantira{e deka ste izdale nekakva naredba za osloboduvawe na patot Tetovo - Ja`ince i za proteruvawe na teroristite. Toa be{e najperfidnata sorabotka so Va{iot elektorat. No, samo dva dni podocna se slu~i onaa tragedija koga na patot za Tetovo izgorea desetina mladi vojnici. I, ete ti pri~ina za pi{man na toj ist Va{ kabinet. Izleze deka Vie, sepak, ste izdale naredba, no, najverojatno, so polovina usta za da ne se nalutat Va{ite glasa~i. Kolku prefinet artizam na eden politi~ki diletant, kolkavo licemerie na eden "mirotvorec" koj samiot se diskvalifikuva, pregovaraj}i so nekoi ka~a~ki razbojnici, pqa~ka{i i ubijci, paliku}i i {verceri na droga i oru`je, odnosno borci za ~ovekovi prava, a, vsu{nost, za etni~ki ~isti teritorii, za golema Albanija.

Vie, gospodine Trajkovski, kako s# u{te da ne veruvate deka ste pretsedatel na R. Makedonija i vrhoven komandant na vooru`enite sili. Inaku, ne bi prifatile tolkavo sramno poni`uvawe: da ja zaobikoluvate Va{ata dr`ava za da stignete bezbedno vo nea. Sram i za Vas, sram i za Premierot, sram i za ministerot na policijata. Pa, kolkav e Va{iot avtoritet nad bezbednosnite strukturi so podeleni atari na dejstvuvawe: kade {to odi policijata da ne odi vojskata i obratno? Zarem ova ne e prvata dijagnoza za degenerativniot proces na edna staro-mlada dr`ava i za nejzino povtorno delewe? Vie samo go zabrzuvate toj stra{en proces.

[to promoviravte vo Ohrid vo ovie nekolkumese~ni jalovi besedi i bogati ru~eci: Makedonija bez minato ili Makedonija bez idnina?! [to glagole{e tamu, na tie gluvi razgovori, vlastoqubivata grupa gra|ani: gra|aninot Trajkovski od selo Murtino, gra|aninot Crvenkovski od selo Slatino, gra|aninot Bu~kovski od selo Sopotnica, gra|ankata Dimovska od selo Lazaropole, zaedno so sovetnicite, gra|aninot Fr~koski od selo Gali~nik i gra|aninot Popovski od selo Dolno Dupeni, inaku eksperti po neustavno pravo, koi Ustavot go menuvaat nebare e {ami~e za mrsulavi deca; kako i gra|aninot Qub~o Georgievski od Carevo Selo, dene{no Del~evo, ~ija hrabrost vo ograbuvaweto na sopstvenata dr`ava (zaedno so svoite partiski vojnici i voeni profiteri) ve}e e vlezena vo istorijata. Nekoi postdiplomci podgotvuvaat i doktorski disertacii za nego. Za{to, od qubovta kon takanare~enoto OVA, se rodi i okupiranata teritorija na takanare~enata ONA. Gra|anite Xaferi, Ta~i i Imeri ovde ne gi spomenuvam, bidej}i ne znam od koi kosovski sela se dojdeni.

Gospodine Trajkovski, Vie izgleda ne znaete ni{to drugo, osven da pra}ate molbi da Vi pomognat onie {to sakaat da Ve `rtvuvaat, zaedno so nas. Nikoj nema da Vi pomogne, ako ne iznajdete sili, samiot da si pomognete. Iako ne znaete kako. Ako znaevte, }e be{e podobro za site. Barem ne }e napravevte od Makedonija ogradeno gumno, jurija i selska utrina, vakat i ni~ija zemja niz koja }e se {etaat razni svetski vetrogoni, bezdelni~ari, alhemi~ari, reformatori i arbitri, prematari i programirani dostavuva~i na non-paper paketi so novi predlozi, so novi ramkovni dogovori, so novi amandmani, so novi ustavni alinei i diktati, so koi treba da n# pretvorat vo vilaet bez svoja istorija, kultura i jazik, vo amebi i mekotelci so totalna amnezija. I seto toa so Va{ blagoslov. Da ne ste anesteziran, gospodine Trajkovski, pa tu|ata bolka i nesre}a ne ja ~uvstvuvate i kako svoja? Da ne e amputirano Va{eto dostoinstvo, dodeka na olesnuva~ite im davate prednost vo olesnuvaweto? Mo`ebi zatoa tie s# u{te ne znaat so kogo pregovarale i za {to pregovarale. Zo{to i Vie soodvetno ne im vozvrativte?! Da bevte pore{itelen, ne }e stanevte olicetvorenie na tragi~en politi~ki akter koj nikako ne mo`e da ja zavr{i pretstavata, bidej}i Va{ite sufleri postojano Vi go menuvaa tekstot od piesata. I ne }e se slu~e{e ona ponedelni~ko popladne da izlezete na padinite na Vodno, kako zbuneti izletnici so aura na inkvizitori za da gledate kako gori na{iot obraz i na{eto ime na koe se krepi i na{eto se}avawe i site atributi na edna suverena dr`ava.

Gospodine Trajkovski, {to ste Vie: Pretsedatel na R. Makedonija i vrhoven komandant na vooru`enite sili, nejzin klisar i seirxija ili nekoj derivat od site tie leksemi? A mo`ebi samo sve{teno lice {to e zadol`eno da im izrazuva so~uvstvo na semejstvata na ubienite vojnici i na policajcite i da proglasuva denovi na `alost? Zarem ne sfativte deka Makedonija ja pretvorivte vo eksperimentalna zemja i nem svedok na svojata nesre}a?! Nesre}a nad koja Va{ite amerikanski i evropski "prijateli" s# u{te ni prepora~uvaat stoi~ki da se vozdr`uvame.

Zatoa, gospodine Trajkovski, podnesete si ostavka! So eden tolku hrabar ~ekor, }e napravite Makedonija da ima barem eden den na radost. Toa }e bide i najgolemiot podvig vo Va{ata politi~ka kariera.