POLITIKA

Ramkovniot dogovor, nova Biblija, nov Kuran ili...

PREDAVSTVO

Pi{uva: Ico NAJDOSKI, Avstralija

  • Se povtori Bukure{t 1913 godina, samo {to toga{ Dogovorot za podelba i kapitulacija ja potpi{aa Golemite sili i ne na 13 avgust, tuku na 10 avgust. Se povtori San Stefano, Berlin, Jalta - sekoga{ dogovori protiv Makedonija i protiv nejziniot narod.

Kone~no na 13 avgust e potpi{ano toa prokleto par~e hartija. Site go stavija svojot potpis, nasmeani, radosni i zadovolni go otvorija i {ampawskoto... {to ja pogreba egzistencijata na Makedonija.

I sega nema mrdawe. Toa treba da bide na{ata nova Biblija. I na{iot Kuran. Toa treba da bide na{ata idna bitka za ~ovekovi i kakvi s# ne prava. Barem za izvesen period. Po ovoj Dogovor ve}e nema {to drugo. Sega site igri za oddol`uvawe na dogovorenoto }e bidat u{te eden del od na{iot sram. Otsega natamu sekoja sitna politi~ka igra za nesproveduvawe na potpi{anite obvrski, odnapred e osudena na neuspeh.

Dragi Makedonci, ni se slu~i golem sram. Olesnuva~ite, svetskite politi~ki pratenici i pretstavnici so aplauz im ~estitaa na makedonskite predavnici za ~etvrtata podelba na Makedonija.

Denes treba da se sramime {to pokraj na{ite imiwa i prezimiwa stoi imeto Makedonec. Golemata predavni~ka trojka go potpi{a dokumentot.

[to dobivaat i {to gubat Makedoncite so ovoj Dogovor? Dali Trajkovski, Georgievski i Crvenkovski }e si gi izmijat racete koi porano kradea makedonski imoti, a v~era potpi{aa kapitulacija zaboravaj}i deka i nivnite race se isto tolku krvavi kolku i na onie {to gi ubija?

A bolkata na majkite, decata i `enite na zaginatite vojnici na makedonskata Armija? Kako }e go izmijat toj sram direktnite u~esnici, doma{nite predavnici - potpisnici, zapadnoevropskite i amerikanskite diplomati i razuznava~i. Koj }e bide nivniot odgovor na pra{aweto zo{to padnaa ovie `rtvi. Vo ime na {to? Vo ime na zagrozenite ~ovekovi prava!? Vo ime na podobruvawe na me|unacionalnite odnosi!?

Se povtori Bukure{t 1913 godina, samo {to toga{ Dogovorot za podelba i kapitulacija ja potpi{aa Golemite sili i ne na 13 avgust, tuku na 10 avgust. Se povtori San Stefano, Berlin, Jalta - sekoga{ dogovori protiv Makedonija i protiv nejziniot narod. Vo minatoto Makedonija be{e predavana i delena od drugi, a sega od nas, protiv nas i toa doma vo Ohrid i vo Skopje. Gospoda eksperti - predavnici vo ~ie ime go stavivte potpisot?

Vo imeto na zaginatite i na masakriranite vojnici i policajci?

Vo imeto na solzite na nivnite i na drugite deca?

Vo imeto na uni{tenite `ivoti na nivnite majki i soprugi?

Mo`ebi vo imeto na gordosta na tepanite, so no` tetovirani ili siluvani ili mo`ebi vo imeto na onie koi denono}no le`ea vo rovovite vo pregratkite na mo`nosta da bidat ubieni, a im be{e zabraneto da pukaat vo interes na nekakov mir?!

Dali dodeka go potpi{uvavte Dogovorot pomislivte na izgubenite `rtvi i `ivoti? Niz istorijata koja e ispolneta so isteruvawe od ogni{ta, solzi, krv i smrt, makedonskiot narod sekoga{ opstojuval i sozdal ta`a~ki pesni za da n# potsetuvaat na niv, no vie o~igledno voop{to ne pomislivte na toa. Vie zastanavte so onie koi Makedonija ja delea na tri-~etiri dela, so onie koi do v~era vo sopstvenite poliwa i domovi dr`ea robovi. So niv li se dogovarate i razgovarate za sloboda i demokratija?

Lo{ata procenka, nemo}ta i nesposobnost, u{te edna{ uspe{no gi pretvorija vo mala balkanska vojna za podobruvawe na svetskiot poredok, zaedno so site regionalni "doblesti", kako {to se korumpiranosta i licemerstvoto. I toa s# zaradi pokrivawe na nivniot sram i na nivnata nesposobnost. No, {to so `rtvite?!

No, da ne se vra}ame nazad. Sega treba da se vpregnat site sili i da se zavr{i rabotata, a na sekoj obid za provokacija ili za prodol`uvawe na voenite dejstva odgovorot treba da bide `estok, radikalen i bezmilosen, s# do is~istuvaweto na posledniot platenik (ili t.n. borec ili buntovnik, kako {to gi narekuvaat moite zapadnoevropski kolegi) vo uniformata na OVK, ONA ili ANA, {to i da e.

Sega nikoj ne treba da bara vlakno vo jajceto, a sekoj obid za nekakva principielnost }e vleze vo grupata na valkani, bezvredni i dnevnopoliti~ki malodu{ni manipulacii. Sega treba da se izdr`i i da se krenat dvata prsta vo Sobranieto. No, ne samo za toa. Tie dva prsta treba da se krenat i za predvremeni parlamentarni izbori, a pratenicite vo Sobranieto pove}e nemaat nikakov kredit da se pojavat na glasa~kite liv~iwa.

Nikoj od nas i Makedonecot, i Albanecot, i Tur~inot, i Vlavot i Romot, nema pove}e `elba da im doveri u{te eden mandat na Qub~o, na Branko, a isto taka i na Boris Trajkovski. Ne samo `elba, tuku i pravo. Toa pravo go nemame vo imeto na idninata na na{ite deca, a u{te pomalku vo imeto na site generacii koi se borele i se borat za poslednovo del~e od dr`avata {to se vika Republika Makedonija.