Partiski reakcii po potpi{uvaweto na Ramkovniot dogovor

Vra}awe na mirot vo Makedonija ili ~in na velepredavstvo?

Vo presret na sobraniskata rasprava, partiite-potpisni~ki go poddr`uvaat Dogovorot i }e mu dadat "zeleno svetlo". Od druga strana, pomalite politi~ki partii se protiv prifa}aweto na Dogovorot, sugeriraj}i im na pratenicite da ne raspravaat po istiot, s# dodeka vo dr`avava ima teroristi.

"VMRO-DPMNE }e go dade svojot maksimalen pridones za negova celosna i uspe{na implementacija", izjavi portparolot \or|i Trendafilov.

Portparolot na SDSM, Radmila [ekerinska, istakna deka na poslednata sednica na Centralniot odbor bil donesen stav za poddr{ka i implementacija na Dogovorot.

"Optimist sum deka so dobra volja na ~etvoricata lideri }e se vratat mirot i prosperitetot na zemjata", re~e Ernad Fejzulahu, portparol na DPA.

Zahir Bekte{i, portparol na PDP, smeta deka so potpi{uvawe na dokumentot napraven e ~ekor napred vo nadminuvawe na krizata.

Za VMRO-Vistinska potpi{uvaweto na Dogovorot pretstavuva "platforma za razgraduvawe na Makedonija i instrument za menaxirawe na voeniot konflikt".

Demokratskata alternativa od pratenicite i od site relevantni faktori bara seriozno da razmislat pred da gi donesat najispravnite re{enija za idninata na Makedonija, dodeka Demokratskiot sojuz smeta deka Dogovorot ne nudi dolgoro~en i stabilen mir.

Za MAAK-EMO Dogovorot potpi{an od "parapregovara~ite" e nevaliden i pretstavuva ~in na velepredavstvo i kapitulantstvo i se nadevaat deka pratenicite }e zastanat vo odbrana na makedonskite nacionalni i dr`avni interesi.

Makedonska alijansa za Ramkovniot dogovor

Skopje, 15 avgust 2001

Makedonska alijansa go povikuva makedonskiot narod i makedonskite politi~ari da go osudat potpi{uvaweto na t.n. miroven dogovor od 13 avgust. Potpi{uvawe vakvi dogovori vo uslovi koga teritorija na Makedonija se nao|a pod teroristi~ka okupacija i koga iljadnici Makedonci se proterani od svoite domovi e ednakvo na velepredavstvo. Makedonskite vlasti pod itno treba da napravat s# da se oslobodi sekoj milimetar od na{ata teritorija, a ako ne se sposobni za toa da podnesat neotpovikliva kolektivna ostavka.

\or|ija - Xorx Atanasoski, pretsedatel

Makedonija ima kapacitet da se odbrani

"Spogodbata si e spogodba. No, nam ni treba silen institucionalen odgovor, ne spored diletantskite i matni {emi na Georgievski i Bo{kovski. Za toa pak, ni trebaat ~estiti, doblesni i vistinski posveteni ~elnici na nacijata. Zemjata s# u{te ima kapacitet da se odbrani. ]e bide sramno dr`avata da ni se lizne od race, a da ne e staven vo funkcija nejziniot vkupen odbranben potencijal", istaknuva g. Petar Go{ev vo svojata kolumna vo "Dnevnik".


 Spored londonski "Indipendent"

NATO zapletkan vo kontroverzna mre`a

Londonskiot dneven vesnik "Indipendent" pi{uva deka Severnoatlantskata alijansa se zapletka vo mre`a na kontroverzii i konfuzii. Pritoa be{e komentirano odnesuvaweto na NATO, koj gi odbiva tvrdewata na makedonskata Vlada deka albanskite ekstremisti vo Makedonija doa|aat od Kosovo. Vesnikot, povikuvaj}i se na doverlivi izvori, istaknuva deka albanskite ekstremisti "slobodno se dvi`at od Kosovo kon Makedonija pri {to prenesuvaat pogolemo koli~estvo oru`je".

"Indipendent" naglasuva deka izvorite tvrdat oti pome|u albanskite ekstremisti ima i pripadnici na porane{nata OVK koi vo momentov se vo sostavot na Kosovskiot za{titen korpus.


Eksluzivno

"Makedonski lavovi" pri edna nivna neodamne{na ve`bovna aktivnost