FORUM

ZA ZAPADNITE SEKTA[KI "MISIONERI" I NEPRIZNAVAWETO NA MPC

Dragan Zafirov

Homogenosta na Pravoslavieto e stavena vo edna neprijatna polo`ba. Dodeka Katolicizmot ja zacvrstuva svojata pozicija, istoto go pravi i Protestantizmot so nekoi isklu~oci. Novoverstvoto i sekta{tvoto s# pove}e se {irat i pod prevezot na crkovni organizacii, rastureni po zemjava, na {teta na Pravoslavieto formiraat sekta{ki verski zdru`enija koi se zatskrivaat zad vizijata na Biblijata.

Vo posledno vreme sekta{tvoto se aktivira od Zapad i so razni somnitelni "misioneri" se obiduva da mu zabie "klin" na vistinskoto dostojno Pravoslavie, vistinskata vera vo Boga i vo na{iot spasitel Isus Hristos. Se rastura edinstvoto na Pravoslavieto poradi nevozdr`anosta, ekstremniot nacionalizam i verskiot monopol, {to e golem grev. Se rastura edinstvoto na Pravoslavieto preku sekta{tvoto, preku tie {to {iroko im gi otvoraat vratite na site mladi zatalkani, nevini du{i, povikuvaj}i gi vo svoite redovi i nudej}i im s# za da stanat glavni na edna od tie izgubeni sekta{ki crkvi. Pome|u niv se otkriva najekstremnata verska organizacija, ubiecot na vistinskoto Hristovo u~ewe, otvoraj}i ja crnata zavesa na progonot i smrtta.

Najozloglasenata sekta "Crna ru`a" e satanizirana zaednica na ekstremizam i samoubistvo koja go ru{i Svetiot Krst i svetliot ~in na duhovnoto spasenie. Ovie satanizirani "crni ru`i" so svoite grozni apati~ni i krvavi ritualni dejstvija se svrtuvaat protiv vistinata, molej}i mu se na pekolniot crn kreator na satanizmot, krevaj}i go svojot mit za \avolot, otpadnikot Lucifer. Ete, toa se senkite {to n# opkru`uvaat. Odreden broj od na{ite mladi generacii se raspa|aat, stanuvaat zaslepeni zavisnici i mu se oddavaat na grevot, a idnoto spasenie go vrzuvaat vo kraterot na pekolot i ve~noto stradawe.

Pravoslavnite crkvi toa go gledaat i go toleriraat poradi svoite interesi i stanuvaat slugi na krivovercite i satanistite. Site pravoslavni hristijanski crkvi, zaedno so Vselenskata patrijar{ija, treba da smognat sili i vedna{ da ja urnat nametkata na pla~ot i samouni{tuvaweto. Ne razbiram zo{to Srpskata pravoslavna crkva, kako najodgovorna za ovoj ~in, ne gi "zatrese" vladicite i sve{tenstvoto koi treba da go krenat znameto na Hrista, za soedinuvawe kon spasenieto. Taa ima umni i golemi duhovnici vladici, kako na primer Negovata Svetlost, patrijarhot g.g. Pavle, po~ituvaniot i golem duhovnik - Mitropolitot g. Amfilohij i drugi. Vo Svetiot sinod na SPC ima prekrasni duhovnici vladici. No, sepak, pove}eto od niv s# u{te se protiv priznavaweto na na{ata Sveta Makedonska pravoslavna crkva. Ne bi sakale da odime vo krajnosti, no toa bi mo`elo da zna~i deka nekoi od srpskite vladici se zadoeni so grev.

Za `al i site drugi pravoslavni crkvi, pa i Ruskata, za toa sestrinsko vklopuvawe na na{ata Crkva mol~at i nezainteresirano se odnesuvaat kon MPC i kon priznavaweto na nejzinata avtokefalnost. Iako ova bolno pra{awe Srpskata crkva bi go smestila vo svoite zamrseni i mra~ni planovi, nie bi go krenale celoto Pravoslavie, zaedno so Vselenskata patrijar{ija kon svetite kanonski Gospodovi dveri i Neboto, koi so celiot sjaj }e se otvorat kon Heruvimite.

Dvete sestrinski crkvi, Srpskata pravoslavna crkva i Makedonskata pravoslavna crkva , treba da kleknat za pro{ka pred Boga, za spas i soedinuvawe na pravoslavniot svet vo edna golema duhovna kohezija. Toa treba da im bide jasno na dvata Sinoda, bidej}i vistinskoto crkovno sestrinstvo bi bilo i verska i politi~ka pobeda vo ovie te{ki ~asovi, vo bitkata za vistinata, za slobodata za koja te`neat i Srbite i Makedoncite protiv albanskiot nacional-{ovinizam, terorizam i crniot kriminal.

Sinodot na Srpskata pravoslavna crkva treba da sfati deka Makedonskata Svetiklimentova crkva e postara od Srpskata i vo interes na Pravoslavieto e tie da si prostat i da se pregrnat. Neophodno i neodlo`no e odr`uvaweto na Osmiot vselenski sobor. Site pravoslavni crkvi treba da sfatat deka makedonskata dr`ava se nao|a vo golema opasnost i deka sega vo ovie te{ki momenti za makedonskite pravoslavni vernici treba da pomognat i da & dadat ogromna poddr{ka i potkrepa na Makedonskata pravoslavna crkva. Taa Makedonska Svetiklimentova crkva bila ~uvar i za{titnik na makedonskiot pravoslaven duh niz vekovite i ja odigrala ulogata na stolb okolu koj se sobirale site Makedonci. Crkvata i denes mora da ja odigra taa uloga koja bi bila poefektna so poddr{ka od site pravoslavni sestrinski crkvi.

Atakot vrz Pravoslavieto }e prestane koga vladicite i poglavarite za storeniot grev, so zaedni~ka molitva, }e pobaraat pro{ka od Gospoda i koga seto Pravoslavie }e bide sploteno vo edno kako {to e edno i kako {to e vo s# na{iot Spasitel Gospod Bog Isus Hrstos. So toa celiot pravoslaven svet }e se izraduva, a sekta{tvoto i satanizmot }e bidat porazeni od Boga i od Vistinata.