POLITIKA

VMRO-DPMNE i SDSM od krizata vle~at partiski }ar

PARLAMENTARNA KAMPAWA VO KRIZNITE @ARI[TA

Pi{uva: Kokan STOJ^EV

  • Liderot na SDSM, vo potraga po idni glasa~i, kone~no sobra hrabrost da se pojavi me|u tetovci, a d-r Bu~ko vleze vo seloto Le{ok, no isto kako {to vleze taka "hrabro" i si zamina, bidej}i grbot mu go ~uvaa Fejt i Ajf. Armijata i policajcite na RM ne bea zabele`ani.
  • VMRO-DPMNE vrz lo{ata sudbina na proteranite Makedonci se obiduva da gi pridobie simpatiite kaj makedonskiot narod, odnosno vo propagandna avantura go vpu{ti Bo{kovski da odi vo Ratae i @il~e, a pak ministerot Balkovski, za da ne bide "pokus", gi poseti Makedoncite od Ara~inovo ~ii ku}i se uni{teni do temel.

Vilata "Biljana" vo Ohrid, kako {to stojat rabotite, }e bide simbol za nacionalen debakl na makedonskiot narod. Dodeka Makedoncite od Op{tina Vratnica pove}e od dvaesetina dena se blokirani od strana na teroristite i pritoa nitu na humanitarcite ne im se dozvoluva da im dostavat hrana i lekovi, Crvenkovski, Georgievski, Trajkovski i nivnata svita se son~aat vo Ohrid, gi pro~istuvaat belite drobovi, iako na tetovci im vetija deka }e dojdat vo nivniot grad da go pomirisaat barutot. No, politi~kiot establi{ment go izla`a narodot i preostanatite hrabri Makedonci koi ostanaa da go ~uvaat nacionalniot identitet.

"Krizava e mnogu sme{na rabota"

Vo me|uvreme, otkako so pregovori za moment go smirija zabrevtaniot albanski nacionalizam, Crvenkovski i Georgievski namesto da se zanimavaat so nacionalnite i dr`avnite interesi, go zapo~naa svojot politi~ki marketing za pretstojnite predvremeni parlamentarni izbori.

D-R BU^KO GO "OSLOBODI" LE[OK

Ovaa bitka liderot na SDSM Crvenkovski ja zapo~na vo Tetovo, vedna{ po najavata deka sredbata na golemata ~etvorka }e se odr`i vo ovoj grad.

Istovremeno, dodeka toj sobra kone~no hrabrost da se pojavi me|u tetovci, negovite puleni Bu~kovski, a ne{to podocna i Ilija Filipovski organiziraa konvoi koi imaa razli~na propagandna cel. Sovremeniot "partizanski komesar" d-r Bu~ko se najde na ~elo na konvojot na proteranite Makedonci koj vleze vo seloto Le{ok, no isto kako {to vleze taka "hrabro" i si zamina, bidej}i grbot mu go ~uvaa Fejt i Ajf. Armijata i policajcite na RM ne bea zabele`ani, odamna gi nema na tie prostori, bidej}i nekoj taka im naredil. Ne{to podocna pretsedatelot na Koordinativnoto telo za spravuvawe so krizi, Ilija Filipovski, kadrovik na SDSM, izbrza so konvojot na Albancite za Ara~inovo.

No, rezimiraj}i ja pozicijata na dvete najgolemi makedonski partii, zad "golemiot brat" ne zaostanuva nitu VMRO-DPMNE. Ovaa partija se obide da go podigne svojot naru{en rejting kaj narodot so pritisokot na prateni~kata grupa vrz pretsedatelot Trajkovski za voveduvawe na voena sostojba. Vsu{nost, ovaa partija otsekoga{ se zalagala za ovaa opcija za re{avawe na krizata, no vo nejzinata namera im pre~at renoviranite komunisti koi bez ideali i bez koncepcija vletaa vo vreliot kotel da mu pomognat na lav~eto. Me|utoa, se poka`a deka se izduvan balon, bidej}i nitu edna{ konkretno ne im pomognaa na proteranite Makedonci. Zatoa, pak, VMRO-DPMNE vrz nivnata lo{a sudbina na nekolku pati se obiduva da gi pridobie simpatiite na makedonskiot narod, odnosno vo propagandna avantura go vpu{ti Bo{kovski, koj otide vo Ratae i @il~e, a pak ministerot Balkovski, za da ne bide "pokus", gi poseti Makedoncite od Ara~inovo ~ii ku}i se uni{teni do temel.

POLITI^ARITE DA DADAT OT^ET

Tie otkako ja izvr{ija svojata cel, nivniot lider Georgievski na Ilinden vo "Sv. Prohor P~iwski" izjavi: "Albanskiot ekstremizam zema s# pove}e i pove}e sila, na koj edinstvena cel mu e sozdavawe na 'Golema Albanija', a takvo ne{to nema da dozvolime". No, sepak, kolku i da se hrabri na zborovi, makedonskite lideri Crvenkovski i Georgievski, koi do v~era velea deka nema preminuvawe preku crvenata linija, tie se glavnite vinovnici {to na Albancite im dozvolija da vlezat vo jazi~nite Klimentovite dveri, vo "oltarot" na duhovniot makedonski pravoslaven hristijanski hram-Ohrid.

Bitkata }e se prefrli vo Parlamentot, koj treba da go pokrie haosot, razo~aranosta i apatijata koja dlaboko go zafati makedonskiot narod. Se ~ini deka s# u{te postoi edna mala realna {ansa zagubenata borba za dr`avata, za nacionalniot identitet na Makedoncite da se pretvori vo pirova pobeda, bidej}i ima najavi parlamentarcite da glasaat protiv nametnatite ustavni promeni.

Vo toj slu~aj jalovi }e bidat pregovorite i `rtvite, a liderite Crvenkovski i Georgievski }e moraat da dadat ostavka i ot~et pred sudovite, no najprvin toa }e mora da go stori Trajkovski koj se poka`a kako slab i neodlu~en politi~ar. Toj poka`a deka vo te{kite momenti za dr`avata ne izrasna vo ostroumen i razumen lider, a tokmu zatoa nikoga{ go nemal neophodniot legitimitet od napateniot narod.